Documente


DOCUMENTE

Denumire documentLinkHotărâre SenatData aprobării
Carta ULBSLink112205-03-2024
Regulamentul de organizare și funcționare
a Senatului Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu
Link437229-10-2020
Organigrama ULBS de la 01.01.2024Link554924-11-2023

DOCUMENTE MANDAT 2024-2029

Denumire documentLinkHotărâre SenatData aprobării
Raportul Rectorului privind starea Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu în perioada martie 2023 - februarie 2024Hotărârea Senatului
nr. 1669 din 28.03.2024
Raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, pe anul 2023Hotărârea Senatului
nr. 1669 din 28.03.2024
Bugetul de venituri și cheltuieli al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu pe anul 2024Hotărârea Senatului
nr. 1669 din 28.03.2024
Raportul Comisiei de Etică Universitară pentru anul 2023Hotărârea Senatului
nr. 1669 din 28.03.2024
Rezultatele nominale ale concursurilor privind selectarea decanilor din cadrul facultăților Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu pentru mandatul 2024-2029Hotărârea Senatului
nr. 1669 din 28.03.2024
Nota privind stabilirea numărului de prodecani desemnați pentru fiecare facultate din cadrul Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu pentru mandatul 2024-2029Hotărârea Senatului
nr. 1669 din 28.03.2024

DOCUMENTE MANDAT 2020-2024

Denumire documentLinkStatutHotărâre SenatData aprobăriiHidden Data aprobării
Completarea Listei nominale a cadrelor didactice asociate la ULBS pentru anul universitar 2023-2024LinkÎn vigoare554924-11-202320231124
Completarea Listei nominale a cadrelor didactice titulare care vor desfășura activități didactice în cadrul altor instituții de învățământ superior în anul universitar 2023-2024LinkÎn vigoare554924-11-202320231124
Propunerea de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu domnului prof. univ. dr. Victor SpineiLinkÎn vigoare554924-11-202320231124
Procesul verbal din data de 06.11.2023 al Biroului Electoral Central pentru Studenți privind alegerile reprezentanților studenților LinkÎn vigoare554924-11-202320231124
Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studențiLinkÎn vigoare554924-11-202320231124
Calendarul de acordare a burselor în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2023-2024LinkÎn vigoare554924-11-202320231124
Nota nr. 5420 din 15.11.2023 privind măsurile de reorganizare a structurilor administrative suport, a organigramei instituției și a statelor de funcții cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023LinkÎn vigoare554924-11-202320231124
Componența nominală a Biroului Electoral al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu pentru organizarea și desfășurarea referendumului universitar pentru alegerea modului de desemnare a rectorului ULBS, precum și în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere în ULBS, mandatul 2024 – 2028LinkÎn vigoare298623-06-202320230623
Componența nominală a birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru organizarea și desfășurarea referendumului universitar pentru alegerea modului de desemnare a rectorului ULBS, precum și în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere în ULBS, mandatul 2024 – 2028LinkÎn vigoare298623-06-202320230623
Componența nominală a birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru organizarea și desfășurarea referendumului universitar pentru alegerea modului de desemnare a rectorului ULBS, precum și în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere în ULBS, mandatul 2024 – 2028LinkÎn vigoare298623-06-202320230623
Regulamentul pentru întocmirea Statelor de funcții ale personalului didactic și de cercetareLinkÎn vigoare298623-06-202320230623
Structura anului universitar 2023-2024LinkÎn vigoare298623-06-202320230623
Repartizarea locurilor pe programele de studii universitare de licență și master, forma de învățământ cu frecvență, învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă, pentru admiterea în anul universitar 2023 - 2024LinkÎn vigoare273914-06-202320230614
Modificarea Grilei de evaluare a activității didactice și științifice – GRADISLinkÎn vigoare273914-06-202320230614
Metodologia de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modului de desemnare a Rectorului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu pentru mandatul 2024-2028LinkÎn vigoare248126-05-202320230526
Regulamentele privind organizarea și desfășurarea alegerilor / numirilor structurilor și funcțiilor de conducere în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, mandatul 2024- 2028LinkÎn vigoare248126-05-202320230526
Nota privind fundamentarea taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2023-2024 pentru studenții români, UE, SEE, Confederația Elvețiană și alte state înmatriculați în anul I la ciclul de învățământ de licență cu frecvență, frecvență redusă și la distanță, master cu frecvență/frecvență redusă și doctorat cu frecvență/frecvență redusăLinkÎn vigoare248126-05-202320230526
Nota privind fundamentarea taxelor administrative, a tarifelor de cazare în căminele studențești ale ULBS și a tarifelor la cantina ULBS, pentru anul universitar 2023-2024LinkÎn vigoare248126-05-202320230526
Calendarul desfășurării concursurilor pentru posturile didactice / de cercetare pe perioadă nedeterminată, în semestrul al II-lea, pentru anul universitar 2022-2023LinkÎn vigoare248126-05-202320230526
Calendarul desfășurării concursurilor pentru posturile didactice / de cercetare pe perioadă determinată, în semestrul al II-lea, pentru anul universitar 2022-2023LinkÎn vigoare248126-05-202320230526
Componența nominală a comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice / de cercetare vacante scoase la concurs pe perioadă nedeterminată în semestrul al II-lea, pentru anul universitar 2022-2023LinkÎn vigoare248126-05-202320230526
Componența nominală a comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice / de cercetare vacante scoase la concurs pe perioadă determinată în semestrul al II-lea, pentru anul universitar 2022-2023LinkÎn vigoare248126-05-202320230526
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023LinkÎn vigoare148230-03-202320230330
Lista privind categoriile de cheltuieli de investiții la ULBS pe anul 2023LinkÎn vigoare148230-03-202320230330
Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs pe perioadă nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023LinkÎn vigoare148230-03-202320230330
Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs pe perioadă determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023LinkÎn vigoare148230-03-202320230330
Lista cadrelor didactice ale ULBS care vor desfășura activități didactice, de cercetare și conducere de doctorat în alte instituții de învățământ superior în anul universitar 2022-2023LinkÎn vigoare148230-03-202320230330
Lista nominală a cadrelor didactice asociate la Universitatea ”Lucian Blaga” din SibiuLinkÎn vigoare148230-03-202320230330
Procedura operațională Derularea achizițiilor pentru serviciile sociale și alte servicii specifice cuprinse în Anexa 2 la Legea nr. 98/2016, PO – ULBS -SAPAI-001LinkÎn vigoare104307-03-202320230307
Lista cadrelor didactice ale ULBS care vor desfășura activități didactice, de cercetare și conducere de doctorat în alte instituții de învățământ superior în anul universitar 2022-2023LinkÎn vigoare78316-02-202320230216
Lista nominală a cadrelor didactice asociate la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, în anul universitar 2022-2023LinkÎn vigoare78316-02-202320230216
Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universității „Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2023-2024LinkÎn vigoare36126-01-202320230126
Fișa postului pentru cadrele didactice din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din SibiuLinkÎn vigoare36126-01-202320230126
Înființarea Centrului de Cercetare în Medicina Dentară din cadrul Facultății de MedicinăLinkÎn vigoare36126-01-202320230126
Lista cadrelor didactice ale ULBS care vor desfășura activități didactice, de cercetare și conducere de doctorat în alte instituții de învățământ superior în anul universitar 2022-2023LinkÎn vigoare36126-01-202320230126
Componența nominala a comisiilor de licență aferente anului universitar 2022-2023, sesiunea februarie 2023 din cadrul Facultății de Drept, Științe Socio-Umane, Inginerie și Științe EconomiceLinkÎn vigoare36126-01-202320230126
Calendarul de desfășurare a probelor examenului de licență, din cadrul facultăților ULBS, aferent anului universitar 2022-2023, sesiunea februarie 2023LinkÎn vigoare36126-01-202320230126
Lista nominală a cadrelor didactice asociate la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2022 – 2023LinkÎn vigoare36126-01-202320230126
Lista nominală a cadrelor didactice asociate la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2022 – 2023LinkÎn vigoare395730-09-202220220930
Lista nominală a cadrelor didactice ale ULBS de a desfășura activități didactice, de cercetare și conducere de doctorat în alte instituții de învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023LinkÎn vigoare395730-09-202220220930
Planul operațional al Rectorului ULBS în perioada septembrie 2022 – septembrie 2023LinkÎn vigoare395730-09-202220220930
Regulamentul de organizare şi desfășurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea „Lucian Blaga” din SibiuLinkÎn vigoare395730-09-202220220930
Procedura Operațională Organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare PO-ULBS-CSUD-102LinkÎn vigoare395730-09-202220220930
Procedura Operațională Evaluarea și susținerea tezelor de doctorat PO-ULBS-CSUD-101LinkÎn vigoare395730-09-202220220930
Nota privind fundamentarea taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023 pentru studenții români, UE, SEE, Confederația Elvețiană și din alte state, înmatriculați în anii de studii superior anului 1 la ciclul de învățământ de licență cu frecvență, frecvență redusă și la distanță, master cu frecvență/frecvență redusă și doctorat cu frecvență redusăLinkÎn vigoare395730-09-202220220930
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe perioadă nedeterminată și determinată în Universitatea „Lucian Blaga” din SibiuLinkÎn vigoare384923-09-202220220923
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de studii postuniversitareLinkÎn vigoare300821-07-202220220721
Metodologia privind desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cotutelă și a doctoratului europeanLinkÎn vigoare300821-07-202220220721
Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor studențești ale Universității „Lucian Blaga” din SibiuLinkÎn vigoare300821-07-202220220721
Structura anului universitar 2022-2023LinkÎn vigoare208330-05-202220220530
Nota de fundamentare cu privire la taxele de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023LinkÎn vigoare208330-05-202220220530
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Etică în Cercetarea ȘtiințificăLinkÎn vigoare208330-05-202220220530
Procedura operațională pentru avizarea studiilor științifice, PO-ULBS-CECS-01LinkÎn vigoare208330-05-202220220530
Regulamentului de organizare și funcționare a Departamentului pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență RedusăLinkÎn vigoare208330-05-202220220530
Regulamentul de normare a activităților personalului didactic de la IDIFR începând cu anul universitar 2022-2023LinkÎn vigoare208330-05-202220220530
Cifrele de școlarizare pentru admiterea în anul universitar 2022-2023LinkÎn vigoare208330-05-202220220530
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al Universității ”Lucian Blaga” din SibiuLinkÎn vigoare208330-05-202220220530
Execuția bugetară pe anul financiar 2021LinkÎn vigoare121131-03-202220220331
Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al
Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu în anul 2022
LinkÎn vigoare121131-03-202220220331
Lista lucrărilor de investiții și asimilate acestora
pe anul 2022
LinkÎn vigoare121131-03-202220220331
Lista lucrărilor de investiții și asimilate acestora
pe anul 2022
LinkÎn vigoare121131-03-202220220331
Cuantumul taxei de admitere pentru anul universitar
2022-2023
LinkÎn vigoare121131-03-202220220331
Nota de fundamentare cu privire la modificarea Organigramei ULBSLinkÎn vigoare121131-03-202220220331
Procedura operațională – Derularea serviciilor de consiliere
(PO-ULBS-CSIS-01)
LinkÎn vigoare121131-03-202220220331
Procedura operațională – Derularea activității de voluntariat
Voluntar ULBS (PO-ULBS-CSIS-02)
LinkÎn vigoare121131-03-202220220331
Procedura operațională – Evaluarea satisfacției
studenților față de mediul ULBS (PO-ULBS-CSIS-03)
LinkÎn vigoare121131-03-202220220331
Procedura operațională – Monitorizarea inserției
absolvenților ULBS pe piața muncii (PO-ULBS-CSIS-04)
LinkÎn vigoare121131-03-202220220331
Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului
de Servicii Integrate pentru Studenți – SmartHub
LinkÎn vigoare121131-03-202220220331
Modificarea componenței comisiei de examene pentru
finalizarea studiilor (licență și master) din cadrul
Facultății de Științe Economice
LinkÎn vigoare69924-02-202220220224
Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului
de admitere la programele de studii ale Universității
„Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2022-2023
LinkÎn vigoare69924-02-202220220224
Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice vacante pe perioadă nedeterminată, organizate
în semestrul I, an universitar 2021-2022
LinkÎn vigoare61218-02-202220220218
Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice vacante pe perioadă determinată, organizate
în semestrul I, an universitar 2021-2022
LinkÎn vigoare61218-02-202220220218
Nota privind modificarea structurii anului universitar 2021-2022LinkÎn vigoare27327-01-202220220127
Statutul Institutului de Studii și Cercetări Interdisciplinare – ISCILinkÎn vigoare27327-01-202220220127
Comisia de Etică în Cercetare Științifică LinkÎn vigoare27327-01-202220220127
Addendum-ul la Planul de măsuri pentru organizarea
activității în cadrul Universității „Lucian Blaga”
din Sibiu în condiții de siguranță epidemiologică
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2
în anul universitar 2021-2022
LinkÎn vigoare27327-01-202220220127
Validarea nominală a cadrelor didactice alese membri
în Senat și Comisiile Senatului ULBS pentru mandatul
2020-2024
LinkÎn vigoare487416-12-202120211216
Validarea nominală a reprezentanților studenților
aleși membri în Senat și în Comisiile Senatului ULBS,
pentru mandatul 2020-2024
LinkÎn vigoare487416-12-202120211216
Validarea nominală a cadrelor didactice alese în
Consiliile Facultăților pentru mandatul 2020-2024
LinkÎn vigoare487416-12-202120211216
Regulamentul de organizare și funcționare a Editurii
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
LinkÎn vigoare487416-12-202120211216
Regulamentul privind statutul și funcționarea revistelor
științifice editate de către Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu
LinkÎn vigoare487416-12-202120211216
Planul privind egalitatea de gen în Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu 2022 - 2027
LinkÎn vigoare487416-12-202120211216
Strategia Universității „Lucian Blaga” din Sibiu de
prevenire și combatere a fenomenului de plagiat și
verificare a respectării eticii și deontologiei
universitare în elaborarea tezei de doctorat
LinkÎn vigoare487416-12-202120211216
Grila de evaluare a activității didactice și științifice (GRADIS)LinkÎn vigoare487416-12-202120211216
Metodologia privind acordarea granturilor de mobilități
externe doctoranzilor Universității „Lucian Blaga”
din Sibiu din fonduri IOSUD-ULBS
LinkÎn vigoare487416-12-202120211216
Regulamentul privind desfășurarea practicii pedagogice
a studenților integrați în programele de formare pentru
profesia didactică de nivel I și II
LinkÎn vigoare487416-12-202120211216
Componența nominală a comisiilor de concurs, a
comisiilor de contestații și a comisiilor de analiză
a îndeplinirii standardelor ULBS de către candidați
precum și calendarul desfășurării concursurilor
pentru posturile didactice vacante scoase la concurs
pe perioadă determinată în semestrul I al anului
universitar 2021-2022,
Componența nominală a comisiilor de concurs, a
comisiilor de contestații și a comisiilor de analiză
a îndeplinirii standardelor ULBS de către candidați
precum și calendarul desfășurării concursurilor
pentru posturile didactice vacante scoase la concurs
pe perioadă nedeterminată în semestrul I al anului
universitar 2021-2022,
LinkÎn vigoare487416-12-202120211216
Planul de măsuri generat pe baza recomandărilor
Comisiei de experți ARACIS în urma evaluării IOSUD-ULBS
LinkÎn vigoare487416-12-202120211216
Regulamentului privind acordarea burselor și a altor
forme de sprijin material pentru studenți
LinkÎn vigoare487416-12-202120211216
Infiintarea Centrului de Cercetare în Neuroștiințe al
Universității Lucian Blaga din Sibiu
LinkÎn vigoare487416-12-202120211216
Rezultatul concursului pe postul de director general
administrativ din cadrul Universității „Lucian Blaga”
din Sibiu, în sensul că niciun candidat nu a obținut
la proba scrisă punctajul minim pentru participarea
la interviu,
Referatul privind scoaterea la concurs a postului
vacant de director general administrativ din cadrul
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu,
Comisia de desfășurare a concursului pentru ocuparea
postului vacant de director general administrativ
din cadrul ULBS
LinkÎn vigoare487416-12-202120211216
Addendum-ul la Planul de măsuri pentru organizarea
activității în cadrul Universității „Lucian Blaga”
din Sibiu în condiții de siguranță epidemiologică
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV2 în anul universitar 2021-2022
LinkÎn vigoare487416-12-202120211216
Calendarul și ordinea de zi pentru ședințele ordinare
de Senat și Comisiile permanente ale Senatului pentru
perioada octombrie 2021 - septembrie 2022, conform
Regulamentului de organizare și funcționare a
Senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
LinkÎn vigoare418628-10-202120211028
Completarea Listei nominale a cadrelor didactice
asociate la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
în anul universitar 2021-2022
LinkÎn vigoare418628-10-202120211028
Lista posturilor didactice scoase la concurs pe
perioadă determinată în anul universitar 2021-2022
LinkÎn vigoare418628-10-202120211028
Lista posturilor didactice scoase la concurs pe
perioadă nedeterminată în anul universitar 2021-2022
LinkÎn vigoare418628-10-202120211028
Modificarea componenței Comisiei Centrale de acodare
a burselor pe universitate
LinkÎn vigoare418628-10-202120211028
Componența nominală a Consiliului Consultativ al
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
LinkÎn vigoare418628-10-202120211028
Nota privind cuantumul tarifelor/oră convențională
pentru remunerarea activităților didactice prestate
în regim de plata cu ora, anul universitar 2021-2022
LinkÎn vigoare418628-10-202120211028
Referatul privind scoaterea la concurs a postului
vacant de director general administrativ și
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea postului de director
general administrativ din cadrul Universității „Lucian
Blaga” din Sibiu
LinkÎn vigoare418628-10-202120211028
Modificarea Organigramei ULBSLinkÎn vigoare418628-10-202120211028
Calendarul alegerilor pentru ocuparea locurilor vacante
în Senat și Consiliile Facultăților
LinkÎn vigoare418628-10-202120211028
Calendarul privind organizarea și desfășurarea
alegerilor pentru desemnarea reprezentanților
studenților în Senatul Universității „Lucian Blaga”
din Sibiu și Consiliile Facultăților, mandatul 2020-2024
LinkÎn vigoare418628-10-202120211028
Componența Biroului Electoral al Universității
„Lucian Blaga” din Sibiu
LinkÎn vigoare418628-10-202120211028
Componența Biroului Electoral pentru Studenți
În vigoare Hotărârea Senatului ULBS nr. 4186 din
28.10.2021
LinkÎn vigoare418628-10-202120211028
Secțiile de votare, arondarea facultăților și
locația secțiilor de votare
LinkÎn vigoare418628-10-202120211028
ADDENDUM LA PLANUL de masuri
pentru organizarea activitatii in cadrul ULBS in conditii de
siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor
cu virusul SARS-CoV2 in anul universitar 2021-2022
LinkÎn vigoare412022-10-202120211022
Addendum-ului la Planul de măsuri pentru organizarea
activității în cadrul Universității ”Lucian Blaga” din
Sibiu în condiții de siguranță epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2 în anul
universitar 2021-2022
LinkÎn vigoare389708-10-202120211008
Lista nominală a cadrelor didactice asociate la
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul
universitar 2021 – 2022
LinkÎn vigoare374027-09-202120210927
Cererile cadrelor didactice ale ULBS de a desfășura
activități didactice, de cercetare și conducere de
doctorat în alte instituții de învățământ superior pentru
anul universitar 2021-2022
LinkÎn vigoare374027-09-202120210927
Regulamentul privind alegerea disciplinelor opționale
și facultative de către studenți
LinkÎn vigoare374027-09-202120210927
Regulament evaluarea examinarea notarea studentilor
Senat_sept2021
LinkÎn vigoare374027-09-202120210927
Regulamentul privind mobilitatea academică a studențilorLinkÎn vigoare374027-09-202120210927
Procedura Operațională referitoare la punerea în
practică a metodologiei cu privire la propunerile
de acordare a burselor oferite de Ministerul
Educației studenților străini înmatriculați la ULBS
LinkÎn vigoare374027-09-202120210927
Cuantumul taxelor de școlarizare în lei pentru anul
universitar 2021-2022 pentru studenții români, UE,
SEE și Confederația Elvețiană, înmatriculați în ani
de studiu superiori anului I la ciclul de învățământ
de licență cu frecvență, frecvență redusă și la
distanță, master cu frecvență/frecvență redusă și
doctorat cu frecvență/frecvență redusă
LinkÎn vigoare374027-09-202120210927
Rezultatele concursurilor pe posturile didactice
pe perioadă nedeterminată desfășurate în semestrul
al II-lea, an universitar 2020-2021
LinkÎn vigoare337309-09-202120210909
Rezultatele concursurilor pe posturile didactice pe
perioadă determinată desfășurate în semestrul al II-lea,
în semestrul al II-lea
LinkÎn vigoare337309-09-202120210909
Planul de măsuri pentru organizarea activității în
cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu în
condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2 în anul universitar
2021-2022
LinkÎn vigoare337309-09-202120210909
Metodologia privind organizarea și desfășurarea
procesului de obținere a atestatului de abilitare
din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
LinkÎn vigoare271808-07-202120210708
Procedura Admitere on-line studii doctoraleLinkÎn vigoare271808-07-202120210708
Procedura privind desfășurarea online a activităților
de examinare în Școala Doctorală Interdisciplinară a
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
LinkÎn vigoare271808-07-202120210708
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea postului de director
al Departamentului pentru ID/FR din cadrul
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
LinkÎn vigoare271808-07-202120210708
Procedura operațională Gestionarea spațiilor de
către Biroul evenimente Academice PO-ULBS-PADO-01
LinkÎn vigoare271808-07-202120210708
Nota privind fundamentarea tarifelor pentru spațiile,
bunurile corporale și terenurile de sport, altele în
afara căminelor, pentru anul universitar 2020-2021
și 2021-2022
LinkÎn vigoare271808-07-202120210708
Structura anului universitar 2021-2022Link212203-06-202120210603
Regulamentului intern privind organizarea și funcționarea
Societății Antreprenoriale Studențești a ULBS – Edu-Hub
LinkÎn vigoare212203-06-202120210603
Nota de fundamentare privind tarifele de cazare
în căminele studențești și de servire a mesei
în cantinele/cafetăriile studențești, în anul
universitar 2021-2022
Link212203-06-202120210603
Regulamentul privind activitatea didactică și
profesională a studenților, nivel licență și
master, în baza Sistemului European de credite
transferabile – ECTS
LinkÎn vigoare212203-06-202120210603
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea
examenelor de absolvire, de licență/diplomă, de
selecție și de disertație
LinkÎn vigoare212203-06-202120210603
Procedura privind desfășurarea online a examinărilor
semestriale la programele de studii de licență
și masterat în sesiunile aferente anului
universitar 2019-2020
LinkÎn vigoare212203-06-202120210603
Procedura privind desfășurarea online a examenelor
de finalizare a studiilor aferente anului
universitar 2019-2020
LinkÎn vigoare212203-06-202120210603
Componența nominală a comisiilor de concurs,
a comisiilor de contestații și a comisiilor
de analiză a îndeplinirii standardelor ULBS
de către candidați, pentru ocuparea posturilor
didactice pe perioadă nedeterminată, în
semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021
LinkÎn vigoare212203-06-202120210603
Componența nominală a comisiilor de concurs, a
comisiilor de contestații și a comisiilor de
analiză a îndeplinirii standardelor ULBS de
către candidați, pentru ocuparea posturilor
didactice pe perioadă determinată, în semestrul
al II-lea al anului universitar 2020-2021
LinkÎn vigoare212203-06-202120210603
Repartizarea pe facultăți a numărului de locuri
granturi de studii pentru studii universitare
de licență și master organizate la forma de
învățământ cu frecvență, finanțate de la bugetul
de stat în anul universitar 2021-2022, precum
și a locurilor /granturilor subvenționate ULBS,
repartizarea pe facultăți a
numărului de locuri fără plata taxelor de
școlarizare, cu bursă și a numărului de locuri
fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă
ranturi de studii pentru studii universitare de
licență și master, organizate la forma de
învățământ cu frecvență, finanțate de la bugetul
de stat în anul universitar 2021-2022 pentru
românii de pretutindeni cu domiciliul stabil
în alte state (membre sau non membre UE),
-repartizarea pe programe de studii a numărului
de locuri finanțate de la bugetul de stat pentru
studiile universitare de licență și master, în
anul universitar 2021-2022
LinkÎn vigoare212203-06-202120210603
Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului
de admitere la programele de studii ale Universității
„Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2021-2022
LinkÎn vigoare118525-03-202120210325
Calendarul de admitere pentru anul universitar 2021-2022LinkÎn vigoare118525-03-202120210325
Criteriile de admitere și condițiile speciale ale
facultăților și ale IOSUD, pentru anul universitar
2021-2022 in vigoare Hotărârea Senatului
nr. 1185 din 25.03.2021
LinkÎn vigoare118525-03-202120210325
Nota de fundamentare a bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2021
LinkÎn vigoare118525-03-202120210325
Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021LinkÎn vigoare118525-03-202120210325
Lista privind categoriile de cheltuieli de investiții
pentru anul 2021
LinkÎn vigoare118525-03-202120210325
Addendum-ul la Metodologia de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice și de cercetare pe durată
nedeterminată și determinată în Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu
Link
Lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioadă
nedeterminată în semestrul al II-lea, anul universitar
2020-2021
LinkÎn vigoare118525-03-202120210325
Lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioadă
determinată în semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021
LinkÎn vigoare118525-03-202120210325
Lista cadrelor didactice asociate la Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu, în anul universitar 2020-2021, în
semestrul al II-lea,
LinkÎn vigoare118525-03-202120210325
Procedura Operațională Selecția membrilor echipelor
de management /implementare a proiectelor finanțate
din FEN, PO-ULBS-SRUS-003
LinkÎn vigoare118525-03-202120210325
Nota de fundamentare a cuantumului taxei de școlarizare
în lei și valută pentru studenții din anul I, an
universitar 2021-2022
LinkÎn vigoare118525-03-202120210325
Cuantumul taxelor administrative pe anul universitar 2021-2022LinkÎn vigoare118525-03-202120210325
Addendum-ul Regulamentului privind mobilitățile de
studiu, plasament, formare și predare în cadrul
Programului Erasmus+
Link
Planul de măsuri pentru organizarea activității în
cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu în
condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2 începând cu
semestrul II al anului universitar 2020-2021
LinkÎn vigoare74925-02-202120210225
Rezultatele concursurilor pe posturile didactice pe
perioadă nedeterminată, an universitar 2020-2021, semestrul I
LinkÎn vigoare74925-02-202120210225
Rezultatele concursurilor pe posturile didactice
pe perioadă determinată, an universitar 2020-2021, semestrul I,
LinkÎn vigoare74925-02-202120210225
Procedura operațională Recompensarea rezultatelor
cercetării: articole științifice publicate începând
cu 01 ianuarie 2021, PO-ULBS-PCDI-302-RRC
LinkÎn vigoare74925-02-202120210225
Procedura Operaționala Derularea achizițiilor publice în ULBS PO-ULBS-DIPA-201LinkÎn vigoare34328-01-202120210128
Procedura Operaționala Gestionarea, completarea,
verificarea și eliberarea actelor de studii și a
documentelor universitare PO-ULBS-SEG-100
LinkÎn vigoare34328-01-202120210128
Regulamentul de ordine interioară al
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
LinkÎn vigoare487311-12-202020201211
Calendarul de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice pe perioadă nedeterminată, în semestrul
I al anului universitar 2020-2021
LinkÎn vigoare487311-12-202020201211
Calendarul de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice pe perioadă determinată, în semestrul
I al anului universitar 2020-2021
LinkÎn vigoare487311-12-202020201211
Componența nominală a comisiilor de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată
, din semestrul I al anului universitar 2020-2021
LinkÎn vigoare487311-12-202020201211
Componența nominală a comisiilor de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată,
din semestrul I al anului universitar 2020-2021
LinkÎn vigoare487311-12-202020201211
Calendarul concursului pentru ocuparea postului
de Director al Consiliului pentru Studii Universitare
de Doctorat (CSUD-ULBS)
LinkÎn vigoare487311-12-202020201211
Nota cu privire la cuantumul tarifelor/oră convențională
pentru remunerarea activităților didactice prestate în
regim de plata cu ora în semestrul I al anului universitar 2020-2021
LinkÎn vigoare487311-12-202020201211
Metodologia de organizare a programelor psihopedagogice
în vederea certificării competențelor pentru profesia
didactică în Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
LinkÎn vigoare487311-12-202020201211
Completarea Listei cadrelor didactice care vor desfășura
activități de predare, cercetare și conducere doctorat
în alte instituții de învățământ superior sau de cercetare
în anul universitar 2020-2021
LinkÎn vigoare487311-12-202020201211
Addendum-ul la Planul de măsuri pentru organizarea
activității în cadrul Universității „Lucian Blaga”
din Sibiu în condiții de siguranță epidemiologică
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV2 în anul universitar 2020-2021
LinkÎn vigoare437229-10-202020201029
Rezultatele finale ale concursului de admitere
la programele de studii ale Universității
„Lucian Blaga” din Sibiu în anul universitar
2020-2021
LinkÎn vigoare437229-10-202020201029
Nota de fundamentare cu privire la modificarea
structurii organizatorice a Departamentului
IDIFR din cadrul Universității „Lucian Blaga”
din Sibiu
LinkÎn vigoare437229-10-202020201029
Nota privind organizarea și desfășurarea alegerilor
pentru desemnarea prin vot universal, direct, secret
și egal a reprezentantului conducătorilor de doctorat
din cadrul IOSUD ULBS, membru CSUD pentru
mandatul 2020-2024
LinkÎn vigoare437229-10-202020201029
Calendarul și Ordinea de zi pentru ședințele
ordinare de Senat și Comisiile permanente ale
Senatului pentru perioada octombrie 2020 -
septembrie 2021
LinkÎn vigoare437229-10-202020201029
Regulamentul de acordare a burselor și a altor
forme de sprijin material pentru studenți
Linkse aplica incapand cu semestrul II an
universitar 2020-2021
437229-10-202020201029
Cuantumul taxelor de școlarizare în lei pentru
anul universitar 2020-2021 pentru studenții
români, UE, SEE și Confederația Elvețiană,
înmatriculați în ani de studiu superiori anului
I la ciclul de învățământ de licență cu frecvență,
frecvență redusă și la distanță, master cu
frecvență/frecvență redusă și doctorat cu frecvență
/frecvență redusă
LinkÎn vigoare437229-10-202020201029
Planul operational 2020-2021Link370525-09-202020200925
Planul Operațional privind activitatea managerială
la ULBS pe perioada 2020-2021
Link370525-09-202020200925
Nota de fundamentare cu privire la modificarea
structurii organizatorice a ULBS începând cu anul
universitar 2020-2021 și a Organigramei ULBS
LinkÎn vigoare370525-09-202020200925
Planul de măsuri pentru organizarea activității
în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
în condiții de siguranță epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2
în anul universitar 2020-2021
LinkCompletat prin art. 2 din Hotărârea Senatului
nr. 4372 din 29.10.2020
355618-09-202020200908
Nota de fundamentare privind modificarea Structurii
anului universitar 2019 - 2020
LinkÎn vigoare310704-08-202020200804
Nota de fundamentare privind structura anului
universitar 2020-2021
În vigoare310704-08-202020200804
Nota privind fundamentarea tarifelor de cazare în
căminele studențești și a tarifelor de servire a
mesei în cantinele studențești, pentru anul universitar
2020-2021
LinkÎn vigoare310704-08-202020200804
Regulamentul privind activitatea didactică și
activitatea profesională a studenților, nivel
licență și master, în baza Sistemului european
de credite transferabil (ECTS)
LinkModificat - Addendum - prin Hotărârea Senatului nr. 2122 din 03.06.2021310704-08-202020200804
Procedura operațională privind desfășurarea online a
activităților de examinare în Școala Doctorală
Interdisciplinară a Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu
LinkÎn vigoare254226-06-202020200626
Procedura operațională de organizare și desfășurare
a concursului de admitere la studiile universitare
de doctorat în cadrul Universității „Lucian Blaga“
din Sibiu
LinkÎn vigoare254226-06-202020200626
Procedura operațională privind evaluarea și susținerea
tezelor de doctorat în cadrul Universității „Lucian
Blaga“ din Sibiu (PO-ULBS-PCDI-103)
LinkÎn vigoare254226-06-202020200626
Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor
universitare de doctorat în cadrul Universității ”Lucian
Blaga” din Sibiu
LinkÎn vigoare254226-06-202020200626
Cifrele de școlarizare pentru admiterea în anul
universitar 2020-2021
LinkÎn vigoare254226-06-202020200626
Addendum-ul la Regulamentul de organizare și desfășurare
a concursului de admitere la programele de studii ale
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru anul
universitar 2020-2021
Link212129-05-202020200529
Regulament de organizare si desfasurare a concursului
de Admitere si Addendum_Senat_mai2020
LinkInclusiv addendum212129-05-202020200529
Addendum-ul la Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea examenelor de absolvire, de licenţă/diplomă,
de selecţie şi de disertaţie, pentru anul universitar
2019-2020
Link212129-05-202020200529
Procedura privind desfășurarea online a examenelor
de finalizare a studiilor în anul universitar 2019-2020
la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
LinkModificat - Addendum - prin Hotărârea Senatului nr. 2122 din 03.06.2021212129-05-202020200529
Addendum-ul la Metodologia privind organizarea și
desfășurarea procesului de obținere a atestatului
de abilitare în cadrul Universității „Lucian Blaga”
din Sibiu, pentru anul universitar 2019-2020
Link212129-05-202020200529
Procedura privind desfășurarea online a examinărilor
semestriale la programele de studii de licență și
masterat, în sesiunile aferente anului universitar
2019-2020 la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
LinkModificat - Addendum - prin Hotărârea Senatului nr. 2122 din 03.06.2021212129-05-202020200529
Addendum-ul la Regulamentul de organizare și desfășurare
a studiilor universitare de doctorat în cadrul
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru anul
universitar 2019-2020
Link212129-05-202020200529
Addendum-ul la Regulamentul privind activitatea
didactică și profesională a studenţilor, nivel
licenţă şi master, în baza Sistemului european
de credite transferabile (ECTS), pentru anul
universitar 2019-2020
Link
Abrogat
Modificată și completată prin Art. 14 din Hotărârea
Senatului nr. 3107 din 04.08.2020
212129-05-202020200529
Procedura privind acordarea gradului didactic I
personalului didactic din învățământul preuniversitar,
seria 2018-2020, în condițiile stării de urgență/alertă
instituite pe teritoriul României
Link212129-05-202020200529
Metodologia organizării și desfășurării examenului
de absolvire a Anului pregătitor de limba română
pentru cetățenii străini, sesiunea iunie-iulie 2020
Link212129-05-202020200529
Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogica_Senat_mai2020LinkModificat și completat prin art. 17 din HOTĂRÂREA SENATULUI ULBS
nr. 4873 din 11.12.2020
212129-05-202020200529
Addendum-ul la Metodologia de organizare a programelor
de formare psihopedagogică, în vederea certificării
competențelor pentru profesia didactică în Universitatea
„Lucian Blaga“ din Sibiu pentru anul universitar 2019-2020
Link212129-05-202020200529
Regulamentul de desfășurare a alegerilor reprezentanților
studenților în structurile de conducere ale Universității
”Lucian Blaga” din Sibiu
Link212129-05-202020200529
Regulamentul privind mobilitățile de studiu,
plasament, formare și predare în cadrul Programului
Erasmus +
Link184829-04-202020200429
Procedura operațională – Organizarea și derularea
mobilităților de predare ale cadrelor didactice
outgoing în cadrul Programului Erasmus +
Link184829-04-202020200429
Procedura operațională – Organizarea și derularea
mobilităților outgoing de formare în cadrul Programului
Erasmus + ale personalului nedidactic și didactic
care deține funcție administrativă în cadrul
facultății/universității
Link184829-04-202020200429
Procedura operațională – Organizarea și derularea
mobilităților de studiu ale studenților outgoing
în cadrul Programului Erasmus +
Link184829-04-202020200429
Procedura operațională – Organizarea și derularea
mobilităților de plasament ale studenților outgoing
în cadrul Programului Erasmus +
Link184829-04-202020200429
Modificarea Structurii anului universitar (licență
și master) și a Structurii anului universitar (licență
și master anii terminali),
LinkModificată prin Art. 3 din Hotărârea Senatului
nr. 3107 din 04.08.2020
184829-04-202020200429
Nota privind completarea Regulamentului- cadru
pentru studiile de specializare prin rezidențiat
la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Link184829-04-202020200429
Regulamentul de organizare și desfășurare a
concursului de admitere la programele de studii ale
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul
universitar 2020-2021
LinkAddendum aprobat in Hotărârea Senatului
nr. 2121 din 29.05.2020
161927-03-202020200327
Cuantumul taxelor de școlarizare în lei pentru
studenții români, UE, SEE și Confederația Elvețiană
și din alte state, înmatriculați în anul I la
ciclul de învățământ cu frecvență, IFR și ID,
master cu frecvență / frecvență redusă și doctorat
cu frecvență/frecvență redusă, pentru anul universitar
2020-2021
Link161927-03-202020200327
Cuantumul taxelor administrative pentru anul universitar
2020-2021
Link161927-03-202020200327
Cuantumul taxelor de școlarizare în valută a cetățenilor
care studiază pe cont propriu în România, din state
care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și
cele care fac parte din Spațiul Economic European și
din Confederația Elvețiană
Link161927-03-202020200327
Modul de calcul al cuantumului taxelor de școlarizare
în lei pentru studenții români, UE, SEE, și CE
înmatriculați în ani de studiu superiori anului I, la
toate ciclurile de studii universitare și la toate
formele de învățământ, în anul universitar 2020-2021
este cel aprobat pentru anul universitar 2019-2020,
actualizat cu indicele prețurilor de consum pentru
servicii comunicat de INS pentru perioada august
2020 – august 2019
Link161927-03-202020200327
Nota de fundamentare a Bugetului de venituri și
cheltuieli al ULBS pe anul 2020
Link88920-02-202020200220
Regulamentele privind organizarea și desfășurarea
alegerilor/numirilor structurilor și funcțiilor de
conducere în cadrul Universității ”Lucian Blaga”
din Sibiu - mandatul 2020-2024
Link53804-02-202020200204
Regulamente alegeri_numiri mandat 2020-2024LinkÎn vigoare53804-02-202020200204

DOCUMENTE MANDAT 2016-2020

Denumire documentLinkStatutHotărâre SenatData aprobăriiHidden Data aprobării
Procedură operațională avizarea studiilor stiintifice domeniul biomedical subiecti umani animale de experienta
LinkÎn vigoare720212-12-201920191212
Regulament de organizare și funcționare Comisia etică
cercetare științifică din domeniul științelor socio-umane
alte domenii non biomedicale
LinkÎn vigoare720212-12-201920191212
Procedură operațională avizare studii științifice din
domeniul științelor socio-umane alte domenii non biomedicale
LinkÎn vigoare720212-12-201920191212
Regulament de organizare și funcționare Centrul de Învățare ULBS
LinkÎn vigoare720212-12-201920191212
Metodologie recunoaștere funcții didactice universitare obținute în instituții acreditate din străinătate
LinkÎn vigoare720212-12-201920191212
Procedură operațională recunoaștere funcții
didactice universitare obținute în instituții
acreditate din străinătate
LinkÎn vigoare720212-12-201920191212
Procedură operațională Recunoaștere automată
calitate conducător doctorat obținută în instituții
acreditate din străinătate
LinkÎn vigoare720212-12-201920191212
Procedură operațională Recunoașterea diplomei şi a titlului de doctor
LinkÎn vigoare720212-12-201920191212
Statut ULBS – D (Design Thinking) School D – School – Centrul creație tehnică cercetare inovare inventicăLinkÎn vigoare720212-12-201920191212
Organigrama ULBSLinkModificata si completata prin
Art. 6 din Hotararea Senatului ULBS nr. 3705 din
25.09.2020
672825-11-201920191125
Regulamente_organizarea_desfasurare_alegeri_numiri structuri_functii_conducere_ULBS_mandatul
2020-2024_republicate
Link587001-11-201920191101
Organigrama ULBSLinkModificata si completata prin
Art. 8 din Hotararea Senatului ULBS nr. 6728 din
25.11.2019
505030-09-201920190930
Metodologia_închiriere_spații_terenuri
temporar disponibile_din_patrimoniul
ULBS
LinkÎn vigoare505030-09-201920190930
Regulamentele privind organizarea și desfășurarea
alegerilor numirilor structurilor și funcțiilor
de conducere în cadrul ULBS – mandatul 2020-2024
LinkModificata si completata
prin Art. 2 din Hotărârea Senatului nr. 538
din 04.02.2020
505030-09-201920190930
Regulamentul de desfășurare a alegerilor
reprezentanților studenților în structurile
de conducere ale ULBS – mandatul 2020-2024
LinkCompletat prin Art. 18 Hotararea Senatului nr.
2121 din 29.05.2020
505030-09-201920190930
Sistemul integrat de evaluare a performanțelor
academice și științifice (SIEPAS)
LinkÎn vigoare începând cu anul de raportare 2020404829-07-201920190729
BVC al ULBS pentru anul 2019Link292406-06-201920190606
Programul de investiții și reparații la ULBS pe anul 2019Link292406-06-201920190606
Cuantumul taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020Link292406-06-201920190606
Addendum Cuantum taxe scolarizare lei studenti ani superiori anului I 2019-2020Link505030-09-201920190930
Cuantumul taxelor de școlarizare începând cu anul universitar 2019-2020
la2 programe de studii postuniversitare
Link292406-06-201920190606
Cuantumul taxelor administrative pentru anul universitar 2019-2020Link292406-06-201920190606
Cuantumul tarifelor de cazare în căminele studențești și de servire a mesei
în cantinele studențești în anul universitar 2019-2020
Link292406-06-201920190606
Cuantumul tarifelor de cazare în spațiile administrate de către Serviciul Social –
altele decât căminele studențești pentru anul universitar 2019-2020
Link292406-06-201920190606
Structura anului universitar 2019-2020LinkModificat prin Art. 11 Hotărârea
Senatului nr. 1848 din 29.04.2020
292406-06-201920190606
Metodologia organizării și desfășurării examenului de absolvire a anului
pregătitor de limba română pentru cetățenii străini -sesiunea iunieiulie 2019
Link292406-06-201920190606
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire,
de licență diplomă, de selecție și de disertație
Link292406-06-201920190606
Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de
sprijin material pentru studenți
LinkÎn vigoare292406-06-201920190606
Structura anului universitar 2018-2019Link85014-02-201920190214
Structura anului universitar 2018-2019LinkModificata la art. 24 din
Hotararea Senatului ULBS nr. 850 din 14.02.2019
433829-09-201820180929
Organigrama ULBSLinkModificata si completata
prin Art. 5 din Hotararea Senatului ULBS nr.
5050 din 30.09.2019
166128-03-201920190328
Planul operational 2019-2020LinkÎn vigoare166128-03-201920190328
Regulament_organizare_desfaurare_concurs_admitere_2019LinkÎn vigoare166128-03-201920190328
Executia_bugetara_ la_31.12. 2018LinkÎn vigoare166128-03-201920190328
Nota_conditii_constituire_garantii_materiale_conform Legii nr 22 din 1969LinkÎn vigoare166128-03-201920190328
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe
durată nedeterminată și determinată în ULBS
LinkÎn vigoare568913-12-201820181213
Metodologie organizare desf examen promovare cariera didacticaLink568913-12-201820181213
Regulament acordare burse alte forme sprijin material studentiLinkModificat și completat
prin art. 46 din Hotararea Senatului ULBS
nr. 2924 din 06.06.2019
568913-12-201820181213
Metodologie acordare subventie sprijin cazare studentiLink568913-12-201820181213
Organigrama ULBSLinkModificata si completata
prin Art. 8 din Hotararea Senatului ULBS
nr. 1661 din 28.03.2019
488325-10-201820181025
Procedura operationala pentru avizarea studiilor stiințifice pe subiecti umani si animale de experientaLinkModificat și completat
prin art. 14 din Hotararea Senatului ULBS
nr. 7202 din 12.12.2019
488325-10-201820181025
Metodologia proprie pentru recunoașterea partial a studiilor absolventilor scolilor sanitare postlicealeLinkÎn vigoare433829-09-201820180929
Statutul institutului de transfer de cunoaștere HPI – ULBS (HPI KNOWLEDGE TRANSFER INSTITUTE AT LBUS)LinkÎn vigoare347326-07-201820180726
Propunerea de optimizare a activitatii de Cercetare, Dezvoltare, Inovare și Protectia
Proprietatii Intelectuale (CDI-PI) în ULBS si reorganizarea Serviciului CDI – PI
LinkÎn vigoare347326-07-201820180726
Regulament privind activitatea didactica si activitatea profesionala a studentiilor nivel licenta si master
in baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS)
LinkAddendum Completat prin Art. 8 din Hotărârea
Senatului nr. 2121 din 29.05.2020
347326-07-201820180726
Componența nominală a Comisiilor de concurs și Calendarul
desfășurării concursurilor pentru posturile
didactice vacante scoase la concurs în semestrul II
al anului universitar 2017-2018, Art. 5 din Hotararea
Senatului ULBS nr. 2503 din 31 mai 2018
LinkÎn vigoare250331-05-201820180531
Procedura operațională privind reglementarea competiției interne pentru granturi individuale
de cercetare științifică, creație artistică și performanță sportivă, Art. 8
LinkÎn vigoare250331-05-201820180531
Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea 2018 Art. 14LinkÎn vigoare250331-05-201820180531
Metodologia organizării și desfășurării examenului
de absolvire a anului pregătitor de limba română
pentru cetățenii străini -sesiunea iunie/iulie
2018 Art. 15
Link250331-05-201820180531
Calendarul și Ordinea de zi pentru ședințele ordinare de Senat și Comisiile permanente
ale Senatului pentru perioada martie – septembrie 2018
Link185626-04-201820180426
Cuantumul tarifelor de cazare în căminele studențești pentru anul universitar 2018-2019LinkÎn vigoare185626-04-201820180426
Cuantumul tarifelor de servire a mesei în cantinele studențești pentru anul universitar 2018-2019LinkÎn vigoare185626-04-201820180426
Cuantumul tarifelor de cazare în spațiile administrate
de către Serviciul Social – altele decât căminele
studențești pentru anul universitar 2018-2019
LinkÎn vigoare185626-04-201820180426
Cuantumul tarifelor pentru cedarea folosinței unor
spatii academice si de învățământ începând cu anul
universitar 2018-2019
LinkÎn vigoare185626-04-201820180426
Cuantumul taxelor de școlarizare pentru anul universitar
2018-2019 aferente studenților înmatriculați în
anul I de studiu în anul universitar 2018-2019 la
toate ciclurile de studii universitare
LinkÎn vigoare185626-04-201820180426
Cuantum taxe de scolarizare studenti romani UE SEE CE
inmatriculati in ani de studiu superiori anului I_an
univ 2018-2019
LinkÎn vigoare433829-09-201820180929
Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului
de admitere la programele de studii ale Universității
"Lucian Blaga" din Sibiu pentru anul universitar 2018-2019
LinkÎn vigoare137429-03-201820180329
Componența nominală a Comisiilor pe facultăți și pentru
admiterea la studii universitare de doctorat pentru
sesiunile de admitere din anul 2018
LinkÎn vigoare137429-03-201820180329
Cuantumul taxelor administrative pentru anul universitar 2018-2019
LinkÎn vigoare137429-03-201820180329
Cuantumul taxelor de școlarizare în valută pentru
cetățenii care studiază pe cont propriu în România,
din statele care nu sunt membre UE, precum și din
cele care nu fac parte din SEE și din Confederația
Elvețiană pentru anul universitar 2018-2019
LinkÎn vigoare137429-03-201820180329
Statutul Centrului de promovare a medicinei tradiționale
chineze- CPMTC
LinkÎn vigoare137429-03-201820180329
Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studențiLinkModificat și completat
prin art. 8 din Hotararea Senatului ULBS nr.
5689 din 13.12.2018
137429-03-201820180329
Planul operațional 2018-2019LinkÎn vigoare137429-03-201820180329
Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea
certificării competențelor pentru profesia didactică în ULBS
LinkModificat și completat
Addendum prin Art. 12 Hotărârea Senatului
nr. 2121 din 29.05.2020
488325-10-201820181025
Calendarul și Ordinea de zi pentru ședințele ordinare de Senat și Comisiile permanente
ale Senatului pentru perioada martie – septembrie 2018
LinkModificat și completat
prin art. 31 din Hotararea Senatului ULBS
nr. 1856 din 26.04.2018
64722-02-201820180222
Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea
certificării competențelor pentru profesia didactică în ULBS
LinkModificata si completata
prin art.24 din Hotararea Senatului nr. 4883
din 25.10.2018
64722-02-201820180222
Cuantumul taxelor administrative pentru anul universitar 2017-2018LinkÎn vigoare64722-02-201820180222
Rezultatele concursurilor pentru posturile didactice vacante scoase la concurs
în semestrul I al anului universitar 2017-2018 pe durata nedeterminată
Link64722-02-201820180222
Rezultatele concursurilor pentru posturile didactice vacante scoase la concurs
în semestrul I al anului universitar 2017-2018 pe durata determinată
Link64722-02-201820180222
Execuția BVC al ULBS la data de 31 decembrie 2017Link64722-02-201820180222
BVC al ULBS pentru anul 2018 si Programul de măsuri pentru
implementarea dispozițiilor OUG 90 2017
LinkRectificat prin Art. 12 din Hotararea Senatului
nr. 3473 din 26.07.2018
64722-02-201820180222
Calendarul și ordinea de zi pentru ședințele
ordinare de Senat și Comisiile permanente ale Senatului
în semestrul I al anului universitar 2017-2018
Link384528-09-201720170928
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru
Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă
LinkÎn vigoare19618-01-201820180118
Structura anului universitar 2017-2018Link19618-01-201820180118
Regulamentul cadru pentru studii de specializare prin rezidențiat
la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
LinkÎn vigoare508114-12-201720171214
Structura anului universitar 2017-2018LinkModificata la art. 17 din
Hotararea Senatului ULBS nr. 196 din 18.01.2018
508114-12-201720171214
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe
durată nedeterminată și determinată în ULBS
LinkModificata si completata
prin art. 3 din Hotararea Senatului 5689 din
13.12.2018
488325-10-201820181025
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe
durată nedeterminată și determinată în ULBS
LinkIndreptare erori materiale
prin art. 25 din Hotararea Senatului ULBS nr.
4883 din 25.10.2018
486827-11-201720171127
Instrucţiunile de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului
cercetării și inovării nr 2326si2855 din 29 august 2017
LinkÎn vigoare432226-10-201720171026
Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017-2018Link432226-10-201720171026
Regulamentul integrat de organizare și funcționare a Serviciului Asigurarea Calității, structurilor
subordonate și a comisiilor conexe.pdf
LinkÎn vigoare432226-10-201720171026
Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studențiLinkCompletat prin art. 23 din
Hotărârea Senatului ULBS nr. 1374 din 29.03.2018
384528-09-201720170928
Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor
universitare de doctorat în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
LinkAddendum Completat prin Art. 7 din Hotărârea
Senatului nr. 2121 din 29.05.2020. Modificată
și completată prin art. 6 din Hotărârea Senatului
nr. 2542 din 26.06.2020
384528-09-201720170928
Regulamentul privind organizarea și funcționarea societății antreprenoriale studențești a ULBS – EduHubLinkModificat prin Hotărârea Senatului nr. 2122 din 03.06.2021384528-09-201720170928
Organigrama ULBSLinkModificata si completata
prin Art. 19 din Hotararea Senatului ULBS nr.
4883 din 25.10.2018
316927-07-201720170727
Structura anului universitar 2017-2018LinkModificată la art. 3 din
Hotărârea Senatului ULBS nr. 5081 din 14.12.2017
316927-07-201720170727
Perioadele de concedii de odihnă în anul universitar 2017-2018 pentru cadrele didactice titulare, cadrele didactice auxiliare și personalul nedidactic,LinkÎn vigoare316927-07-201720170727
Repartizarea locurilor pentru studii universitare de doctorat finanțate de la buget cu bursă și fără bursă, alocate de MEN pentru românii de pretutindeni în anul univ. 2017-2018Link316927-07-201720170727
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ – GESTIONAREA PROIECTELOR DE CERCETARELink
În vigoare316927-07-201720170727
Instrucțiune de lucru – ANGAJAREA ȘI SALARIZAREA PERSONALULUI ÎN PROIECTELE DE CERCETARELink
În vigoare316927-07-201720170727
Instrucțiune de lucru -STABILIREA REGIEI ÎN CADRUL PROIECTELOR DE CERCETARELink
În vigoare316927-07-201720170727
Instrucțiune de lucru -DECONTAREA CHELTUIELILOR CU DEPLASĂRILE INTERNE si EXTERNE ÎN CADRUL PROIECTELOR DE CERCETARELink
În vigoare316927-07-201720170727
Instrucțiune de lucru - REALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI ȘI SERVICII ÎN CADRUL PROIECTELOR DE CERCETARELink
În vigoare316927-07-201720170727
Rezultatele concursului pentru acordarea gradațiilor de merit în perioada 2017-2022Link
În vigoare316927-07-201720170727
Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Comunicații și MarketingLink
În vigoare316927-07-201720170727
Regulamentul de utilizare a resurselor infrastructurii de comunicații de dateLink
În vigoare316927-07-201720170727
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ – DE ACORDARE SUPORT TEHNICLink
În vigoare316927-07-201720170727
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ – DE GESTIONARE ȘI UTILIZARE A CARDULUI MyCardLink
În vigoare316927-07-201720170727
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ – DE GESTIONARE ȘI UTILIZARE A CONTULUI MyAccountLink
În vigoare316927-07-201720170727
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ – DE PUBLICARE A CONȚINUTULUI WEB PE DOMENIUL ulbsibiu.roLink
În vigoare316927-07-201720170727
Cuantumul tarifelor de cazare și de servire a mesei în anul universitar 2017-2018Link
(Completare în art.21 din
Hotărârea Senatului nr.3845 din 28.09.2017)
316927-07-201720170727
Repartizarea locurilor finantate de la buget pentru anul universitar 2017-2018 pentru nivelurile de studii de licenta si master invatamant cu frecventaLink(Completare în art.10 din
Hotărârea Senatului nr.3169 din 27.07.2017)
213025-05-201720170525
Componenta nominala a Comisiilor de concurs pentru posturile didactice vacante scoase la concurs in semestrul II al anului universitar 2016-2017Link213025-05-201720170525
Componenta nominala a Comisiilor pentru examenele de absolvire de licenta diploma de selectie si de disertatie pentru sesiunile 15.06-15.07.2017 si 20.02-20.03.2018Link( Modificări și completări
în art.6 din Hotărârea Senatului nr.3169 din
27.07.2017 şi la art. 14 din Hotărârea Senatului
ULBS nr. 647 din 22.02.2018 )
213025-05-201720170525
Referatul si Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea postului de Director al Departamentului IDIFRLink213025-05-201720170525
Metodologia de desfasurare a competitiei interne pentru granturi de cercetare stiintifica in anul 2017Link
213025-05-201720170525
Regulamentul de organizare și desășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2017-2018Link
213025-05-201720170525
Tarifele de cazare in caminele studentesti pe perioada verii 2016Link

213025-05-201720170525
Procedură operațională- Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctorLinkModificat și completat prin
art. 21 din Hotararea Senatului ULBS nr. 7202
din 12.12.2019
177627-04-201720170427
Regulamentul concursului de admitere la programele de studii ale ULBS pentru anul universitar 2017-2018Link141130-03-201720170330
Comisia_Centrala_de_Admitere_2017-2018Link
Completare în art.2 din
Hotărârea Senatului nr.3169 din 27.07.2017
141130-03-201720170330
Taxe_scolarizare_si_administrative_2017-2018Link
Completare în art.28 din
Hotărârea Senatului nr.3169 din 27.07.2017
şi modificare în art.6 din Hotarârea Senatului
ULBS nr. 647 din 22.02.2018
141130-03-201720170330
Buget_venituri_si_cheltuieli_2017Link
141130-03-201720170330
Procedura operationala – Implementarea si monitorizarea proiectelor din fonduri structurale europeneLink
În vigoare141130-03-201720170330
Procedura operationala-Derularea achizitiilor publice in ULBS PO-ULBS-DIPA-201Link
Revizuita prin Art. 7 din Hotărârea Senatului nr. 343 din 28.01.2021141130-03-201720170330
Instrucțiune de lucru -Atribuirea contractelor de achizitie publica prin achizitie directa IL-ULBS-DIPA-201Link
În vigoare141130-03-201720170330
Instrucțiune de lucru -Atribuirea contractelor de achizitie publica prin procedura simplificata IL-ULBS-DIPA-202Link
În vigoare141130-03-201720170330
Instrucțiune de lucru -Atribuirea contractelor de achizitie publica prin procedura licitatia deschisa IL-ULBS-DIPA-203Link
În vigoare141130-03-201720170330
Lista Editurilor de prestigiu la nivel international recunoscute de ULBSLink
În vigoare141130-03-201720170330
Procedura operationala-Organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare in cadrul ULBSLink
Modificată și completată
prin art. 5 din Hotărârea Senatului nr. 2542
din 26.06.2020
141130-03-201720170330
Procedura operationala-Recunoasterea automata de catre ULBS a calitatii de conducator de doctorat obtinuta in institutii de invatamant universitar acreditate din strainatateLink
Modificat și completat prin
art. 20 din Hotararea Senatului ULBS nr. 7202
din 12.12.2019
141130-03-201720170330
Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de absolvire de licenta disertatieLink
(Modificat prin art.37 din
Hotararea Senatului ULBS nr. 2924 din 6.6.2019)
141130-03-201720170330
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare pe durata nedeterminata si determinata in ULBSLink
(Modificată și completată
în ședința extraordinară din 27.11.2017)
141130-03-201720170330
Normele tranzitorii pentru semestrul II al anului universitar 2016-2017_burse_si_alte_forme_de_sprijin_materialLink
Abrogat prin art. 18 din
Hotararea Senatului ULBS nr. 3845 din 28.09.2017;
se abrogă Regulamentul privind acordarea burselor
şi a altor forme de sprijin material pentru
studenţi, aprobat în şedinţa Senatului Universităţii
„Lucian Blaga" din Sibiu din data de 24.09.2012 cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi
Normele tranzitorii pentru semestrul II al anului
universitar 2016-2017, valabile până la data de
30.09.2017, aprobate în art. 22 din Hotărârea
Senatului ULBS nr. 1411 din 30.03.2017
141130-03-201720170330
Procedura operationala-Monitorizarea insertiei absolventilor ULBS pe piata munciiLink
În vigoare141130-03-201720170330
Comisii de admitere pe facultati_2017-2018_Link
141130-03-201720170330
Plan Operational 2017-2018Link
141130-03-201720170330
Procedura operationala_evaluarea_anuala_performanate_personal_didactic _auxiliar_si_nedidacticLink
În vigoare770 23-02-201720170223
Rezultate_concursuri_posturi_didactice_durata_nedeterminata Semestrul I an univ 2016-2017Link
770 23-02-201720170223
Rezultate_concursuri_posturi_didactice_perioada_determinata Semestrul I an univ 2016-2017Link
770 23-02-201720170223
Proiectul de BVC pentru anul 2017Link
770 23-02-201720170223
Executia BVC la 31.12.2016Link
770 23-02-201720170223
REGULAMENT_privind_cazarea_in_caminele_studentestiLinkAbrogat36526-01-201720170126
Procedura operationala_Propunere de proiecte privind accesarea finantarilor din fonduri
structurale europene
Link
În vigoare36526-01-201720170126
Comisii_concurs_posturi didactice pe perioada determinata_
SemI_AnUniv.2016-2017
Link
491824-11-201620161124
Comisii_concurs_posturi didactice pe perioada nedeterminata_
SemI_AnUniv.2016-2017
Link
491824-11-201620161124
REGULAMENT_titluri_onorifice_si_medalii_ULBSLink
În vigoare491824-11-201620161124
Procedura operationala_Multiplicarea_si_tipariarea_publicatiilor_la_Editura_ULBSLink
În vigoare491824-11-201620161124
Organigrama_DIDIFRLink
În vigoare491824-11-201620161124
Calendarul_sedintelor_comisiilor_Senatului_2016-2017Link
491824-11-201620161124
Sistemul integrat de evaluare a performanțelor academice și științifice (SIEPAS)Link
În vigoare incepand cu anul de raportare 2019
Modificat si completat prin
Art. 5 din Hotararea Senatului ULBS nr. 4048
din 29.07.2019
488325-10-201820181025
Sistemul integrat de evaluare a performanțelor academice și științifice (SIEPAS)Link
Modificat si completat prin
Art. 18 din Hotararea Senatului ULBS nr. 4883
din 25.10.2018
491824-11-201620161124
Metodologia_concurs_ocupare_posturi_didactice si_de_cercetareLink
(Modificată și completată
în ședința ordinară din 30.03.2017)
445127-10-201620161027
Posturi_didactice_scoase_la_concurs_perioada_ nedeterminata_an_2016-2017Link
(Modificări în art.4 din
Hotărârea Senatului nr.2130 din 25.05.2017)
445127-10-201620161027
Posturi_scoase_la_concurs_perioada_ determinata_ an_2016-2017Link
445127-10-201620161027
Metodologie_concurs_director_CSUD_IOSUD_ULBSLink
În vigoare445127-10-201620161027
Regulament_burse_si_sprijin_material_studentiLink
Abrogat prin art. 18 din
Hotararea Senatului ULBS nr. 3845 din 28.09.2017
(Completat cu Normele
tranzitorii aprobate în ședința ordinară din
30.03.2017 )
445127-10-201620161027
Regulament_Centrul_Consiliere_Orientare_CarieraLink
În vigoare445127-10-201620161027
Plan de învățământ studii doctorale cu începere din an.univ. 2016-2017Link
În vigoare445127-10-201620161027
Calendar_sedinte_ordinare_2016-2017Link3942 29-09-201620160929
Regulament privind mobilițile de studiu, plasament, formare și predare în cadrul programului Erasmus+LinkAbrogat Regulamentul cu
aceeași denumire aprobat prin Art. 4 a Hotărârea
Senatului nr. 1848 din 29.04.2020
3942 29-09-201620160929
Procedura operațională - Organizarea mobilităților de predare ale cadrelor didactice outgoing în cadrul programului Erasmus+LinkAbrogat Procedura operaționale
cu aceeași denumire aprobată prin Art. 4 b
Hotărârea Senatului nr. 1848 din 29.04.2020
3942 29-09-201620160929
Procedura operațională - Organizarea mobilităților outgoing de formare în cadrul programului Erasmus+ale personalului nedidactic și didactic care deține funcție administrativăLinkAbrogat Procedura operațional
e cu aceeași denumire aprobată prin Art. 4 c
Hotărârea Senatului nr. 1848 din 29.04.2020
3942 29-09-201620160929
Procedura operațională - Organizarea mobilităților de studiu ale studenților outgoing în cadrul programului Erasmus+LinkAbrogat Procedura operaționale
cu aceeași denumire aprobată prin Art. 4 d
Hotărârea Senatului nr. 1848 din 29.04.2020
3942 29-09-201620160929
Procedura operațională - Organizarea mobilităților de plasament ale studenților outgoing în cadrul programului Erasmus+LinkAbrogat Procedura operaționale
cu aceeași denumire aprobată prin Art. 4 e
Hotărârea Senatului nr. 1848 din 29.04.2020
3942 29-09-201620160929
Organigrama ULBSLinkModificata si completata prin
Art. 9 din Hotararea Senatului ULBS nr. 3169
din 27.07.2017
324128-07-201620160728
Modificari_Organigrama_ULBSLinkÎn vigoare324128-07-201620160728
Regulament de organizare și funcționare a consililor facultăților din cadrul ULBSLink
În vigoare324128-07-201620160728
Regulament_cazareLink
(Abrogat prin art.4 din
Hotărarea Senatului ULBS nr. 365 din
26.01.2017)
324128-07-201620160728
Metodologie privind conferirea titlului onorific de profesor emeritLink
În vigoare324128-07-201620160728
Tarife_cazare_servire_masa an univ 2016-2017Link
324128-07-201620160728
Procedura operațională - evaluarea și susținerea tezelor de doctoratLink
Modificată și completată
prin art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 2542
din 26.06.2020
324128-07-201620160728
Procedura operațională - Întocmirea, completarea ți eliberarea fișei de lichidare pentru absolvențiLinkÎn vigoare2279 26-05-201620160526
Repatizare_cifra_scolarizare_admitere_2016_licenta_masterLink
2279 26-05-201620160526
BVC_Facultati_2016Link
2279 26-05-201620160526
Comisii_admitere_doctorat_2016Link
2279 26-05-201620160526
Modificari_Comisii_concurs_posturi_didactice_semII_2015-2016Link
2279 26-05-201620160526
Comisii_concurs_posturi_didactice_semII_2015-2016Link
2279 26-05-201620160526
Metodologie_competitie_interna_granturi_2016Link
( Abrogată prin art.11 din
Hotărârea Senatului nr.2130 din 25.05.2017 )
2279 26-05-201620160526
Regulament_ECTSLink
Abrogat prin Art.14 din Hotararea
Senatului nr. 3473 din 26,07,2018
2279 26-05-201620160526
Regulament de organizare și funcționare a Editurii și Librăriei ULBSLink
În vigoare2279 26-05-201620160526
Contract_de_management_2016-2020LinkÎn vigoare1933 28-04-201620160428
Taxe_scolarizare_administrative_2016-2017Link
1933 28-04-201620160428
Metodologia pentru aprobarea menținerii calității de titular a cadrelor didactice dupa împlinirea vârstei de 65 de aniLink
În vigoare1933 28-04-201620160428
Regulament_desfasurare_Program_VoluntarULBSLink
În vigoare1933 28-04-201620160428
Rezultatele_concursului_graditii_merit_2016-2021Link
În vigoare1933 28-04-201620160428
Structura_anului_universitar_2016-2017Link
1933 28-04-201620160428
Regulament_prevenire_si_combatere_efecte_tutunLink
În vigoare1933 28-04-201620160428
Plan_operational_2016-2017Link
1933 28-04-201620160428
Regulament_de_orgnizare_si_functionare_a Senatului_ULBSLink
Abrogat prin Hotărârea Senatului nr. 3107 din 04.08.20201506 31-03-201620160331
Calendarul_sedintelor_ordinare_de_Senat_2016Link
1506 31-03-201620160331
Metodologia_concurs_posturi_vacanteLink
(Abrogată prin art.6 din Hotărârea
Senatului ULBS nr. 4451 din 27.10.2016)
1506 31-03-201620160331


RAPOARTE

Denumire raportLinkHotarare SenatHidden Data aprobăriiData aprobarii
Raportul directorului IOSUD privind activitatea desfășurată în Școala Doctorală în anul 2022Link24812023052626-05-2023
Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2022, desfășurată la nivelul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu,Link24812023052626-05-2023
Raportul Rectorului privind starea Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu în perioada martie 2022 – februarie 2023Link14822023033030-03-2023
Raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022Link14822023033030-03-2023
Raportul privind activitatea desfășurată de prorectorul cu cercetarea și internaționalizarea în anul 2022Link3612023012626-01-2023
Raportul privind Proiectele pe fonduri europene structurale desfășurate în cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu în anul 2022Link3612023012626-01-2023
Raportul privind activitatea Direcției Generale Administrative pe anul 2021Link30082022072121-07-2022
Raportul privind rezultatele activității de cercetare științifică (SIEPAS) pentru anul 2021 Link30082022072121-07-2022
Raportul directorului IOSUD privind activitatea desfășurată în Școala Doctorală în anul 2021Link20832022053030-05-2022
Raportul de activitate al rectorului privind starea
Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu în anul 2021
Link12112022033131-03-2022
Raport executia bugetara pe anul financiar 2021Link12112022033131-03-2022
Raportul de audit public intern pentru anul 2021Link12112022033131-03-2022
Raportul de activitate pe anul 2021 al Centrului de
servicii integrate pentru studenți SmartHub
Link12112022033131-03-2022
Raportul cu privire la activitatea Comisiei de Etică
Universitară în anul 2021
Link6992022022424-02-2022
Raportul privind activitatea desfășurată de prorectorul
cu programele de studii și asigurarea calității în anul 2021
Link6992022022424-02-2022
Raportul privind activitatea desfășurată de prorectorul
cu cercetarea și internaționalizarea în anul 2021
Link2732022012727-01-2022
Raportul privind Proiectele pe fonduri europene
structurale desfășurate în cadrul ULBS în 2021
Link2732022012727-01-2022
Raportul privind rezultatele procesului de evaluare
a performanțelor profesionale individuale pentru
personalul didactic auxiliar și nedidactic pentru
perioada 2019 - 2020
Link48742021121612-16-2021
Raportul privind rezultatele activității de cercetare
științifică (SIEPAS) pe anul 2020
Link33732021090909-09-2021
Raportul privind activitatea desfășurată de prorectorul
cu activitățile studențești și relații cu comunitatea
în anul 2020
Link27182021070808-07-2021
Raportul privind activitatea Direcției Generale AdministrativeLink27182021070808-07-2021
Raportul privind activitatea desfășurată de prorectorul
cu programe de studii și asigurarea calității în anul 2020
Link21222021060303-06-2021
Raportul Rectorului privind starea universitatii_Senat_martie2021Link11852021032525-03-2021
Raport privind executia BVC_Senat_martie2021Link11852021032525-03-2021
Raport activitate Comisia Etică si Deontologie Universitară anul universitar 2019-2020Link7492021022525-02-2021
Raportul privind rezultatele activității de cercetare
științifică (SIEPAS) pe anul 2019
Link31072020080404-08-2020
Raportul sintetic cu privire la evaluarea internă
periodică a conducătorilor de doctorat din IOSUD-ULBS
Link31072020080404-08-2020
Raportul privind evaluarea periodică și reînnoirea
recunoașterii centrelor de cercetare din cadrul
ULBS – 2020
Link21212020052929-05-2020
Raportul privind execuția bugetară la data 31.12.2019Link16192020032727-03-2020
Raportul Rectorului privind starea universității
„Lucian Blaga” din Sibiu - 2016-2020
Link16192020032727-03-2020
Raport rezultate alegeri funcția director departament și alegeri membri consilii departamente mandat 2020-2024Link72022019121212-12-2019
Raport activitate Comisia Etică Universitară anul universitar 2018-2019Link72022019121212-12-2019
Raport rezultate finale alegeri membrii consiliilor facultăților mandatul 2020-2024Link72022019121212-12-2019
Raportul de evaluare a performantelor profesionale 2018Link67282019112525-11-2019
Raportul activității de cercetare, dezvoltare, inovare la ULBS pe anul 2018Link40482019072929-07-2019
Raportul privind cuantumul și modul de cheltuire a regiei din granturile de cercetare în anul 2018Link29242019060606-06-2019
Raportul Rectorului privind starea ULBS in anul 2018Link16612019032828-03-2019
Raportul de evaluare a performantelor profesionale personalului didactic auxiliar si nedidactic 2017Link8502019021414-02-2019
Raportul cu privire la activitatea Comisiei de Etica Universitara în anul universitar 2017-2018Link48832018102525-10-2018
Raportul cu privire la activitatea Comisiei de Etica Universitara în anul universitar 2016-2017Link48572018102424-10-2018
Raportul activității de cercetare, dezvoltare, inovare la ULBS pe anul 2017Link34732018072626-07-2018
Raportul de autoevaluare a activității IOSUD din cadrul ULBS pe anul 2017Link34732018072626-07-2018
Raportul privind calculația costurilor directe și eficientizarea activității ULBSLink34732018072626-07-2018
Raportul privind activitatea desfășurată de Serviciul Relații Internaționale și Programe Comunitare, Art. 6Link25032018053131-05-2018
Raportul privind cuantumul și modul de cheltuire a regiei din granturile de cercetare în anul 2017, Art. 7Link25032018053131-05-2018
Raportul privind Competiția internă pentru granturi individuale 2015, Art. 9Link25032018053131-05-2018
Raportul privind Proiectele pe fonduri europene structurale desfășurate în cadrul ULBSLink18562018042626-04-2018
Raportul Rectorului privind starea ULBS în anul 2017Link13742018032929-03-2018
Raportul privind evaluarea activităților de cercetare pe anul 2016, conform metodologiei SIEPASLink31692017072727-07-2017
Raportul activității de cercetare, dezvoltare, inovare și studii doctorale la ULBS în anul 2016Link31692017072727-07-2017
Raportul Rectorului privind starea ULBS in anul 2016Link14112017033030-03-2017
Raport - Contribuția studenților la promovarea imaginii ULBS Link13792015040303-04-2015
Raportul privind cuantumul si modul de cheltuire a regiei din granturile de cercetare in anul 2016 Link21302017052525-05-2017
Raportul Comisiei de Etica Universitara 2015-2016 Link3652017012626-01-2017
Raport_rezultate_cercetare_2015_SIEPAS_principii_viitor Link3942 2016092929-09-2016
Raport_autoevaluare_IOSUD Link32412016072828-07-2016
Raportul activitatii CDI 2015 Link32412016072828-07-2016
Raport evaluare performante profesionale 2015 Link32412016072828-07-2016
Raport cuantum plata diferente salariale Link32412016072828-07-2016
Raport regie granturi 2015 Link22792016052626-05-2016