Documente

ULTIMA ACTUALIZARE: 02-10-2020


Denumire documentStatutHotărâre SenatData aprobăriiHidden Data aprobăriiLink PDFLink PDF editabil
Carta ULBSÎn vigoare365528-09-201520150928Link
Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului Universității ”Lucian Blaga” din SibiuÎn vigoare310704-08-202020200804Link
Organigrama ULBSÎn vigoare370525-09-202020200925Link
Organigrama ULBSModificata si completata prin Art. 6 din Hotararea Senatului ULBS nr. 3705 din 25.09.2020672825-11-201920191125Link
Organigrama ULBSModificata si completata prin Art. 8 din Hotararea Senatului ULBS nr. 6728 din 25.11.2019505030-09-201920190930Link
Organigrama ULBSModificata si completata prin Art. 5 din Hotararea Senatului ULBS nr. 5050 din 30.09.2019166128-03-201920190328Link
Organigrama ULBSModificata si completata prin Art. 8 din Hotararea Senatului ULBS nr. 1661 din 28.03.2019488325-10-201820181025Link
Organigrama ULBSModificata si completata prin Art. 19 din Hotararea Senatului ULBS nr. 4883 din 25.10.2018316927-07-201720170727Link
Organigrama ULBSModificata si completata prin Art. 9 din Hotararea Senatului ULBS nr. 3169 din 27.07.2017324128-07-201620160728Link
Planul operational 2019-2020În vigoare166128-03-201920190328Link
Planul Operațional privind activitatea managerială
la ULBS pe perioada 2020-2021
În vigoare370525-09-202020200925Link
Nota de fundamentare cu privire la modificarea
structurii organizatorice a ULBS începând cu anul
universitar 2020-2021 și a Organigramei ULBS
În vigoare370525-09-202020200925Link
Planul de măsuri pentru organizarea activității
în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
în condiții de siguranță epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2
în anul universitar 2020-2021
În vigoare355618-09-202020200908Link
Nota de fundamentare privind modificarea Structurii
anului universitar 2019 - 2020
În vigoare310704-08-202020200804Link
Nota de fundamentare privind structura anului
universitar 2020-2021
În vigoare310704-08-202020200804
Nota privind fundamentarea tarifelor de cazare în
căminele studențești și a tarifelor de servire a
mesei în cantinele studențești, pentru anul universitar
2020-2021
În vigoare310704-08-202020200804Link
Regulamentul privind activitatea didactică și
activitatea profesională a studenților, nivel
licență și master, în baza Sistemului european
de credite transferabil (ECTS)
În vigoare310704-08-202020200804Link
Procedura operațională privind desfășurarea online a
activităților de examinare în Școala Doctorală
Interdisciplinară a Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu
În vigoare254226-06-202020200626Link
Procedura operațională de organizare și desfășurare
a concursului de admitere la studiile universitare
de doctorat în cadrul Universității „Lucian Blaga“
din Sibiu
În vigoare254226-06-202020200626Link
Procedura operațională privind evaluarea și susținerea
tezelor de doctorat în cadrul Universității „Lucian
Blaga“ din Sibiu (PO-ULBS-PCDI-103)
În vigoare254226-06-202020200626Link
Procedura operațională privind organizarea și
desfășurarea procesului de obținere a atestatului
de abilitare în cadrul Universității „Lucian Blaga“
din Sibiu (PO-ULBS-SEG-103)
În vigoare254226-06-202020200626Link
Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor
universitare de doctorat în cadrul Universității ”Lucian
Blaga” din Sibiu
În vigoare254226-06-202020200626Link
Cifrele de școlarizare pentru admiterea în anul
universitar 2020-2021
În vigoare254226-06-202020200626Link
Link
Link
Link
Link
Link
Addendum-ul la Regulamentul de organizare și desfășurare
a concursului de admitere la programele de studii ale
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru anul
universitar 2020-2021
212129-05-202020200529Link
Addendum-ul la Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea examenelor de absolvire, de licenţă/diplomă,
de selecţie şi de disertaţie, pentru anul universitar
2019-2020
212129-05-202020200529Link
Procedura privind desfășurarea online a examenelor
de finalizare a studiilor în anul universitar 2019-2020
la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
212129-05-202020200529Link
Addendum-ul la Metodologia privind organizarea și
desfășurarea procesului de obținere a atestatului
de abilitare în cadrul Universității „Lucian Blaga”
din Sibiu, pentru anul universitar 2019-2020
212129-05-202020200529Link
Procedura privind desfășurarea online a examinărilor
semestriale la programele de studii de licență și
masterat, în sesiunile aferente anului universitar
2019-2020 la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
212129-05-202020200529Link
Addendum-ul la Regulamentul de organizare și desfășurare
a studiilor universitare de doctorat în cadrul
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru anul
universitar 2019-2020
212129-05-202020200529Link
Addendum-ul la Regulamentul privind activitatea
didactică și profesională a studenţilor, nivel
licenţă şi master, în baza Sistemului european
de credite transferabile (ECTS), pentru anul
universitar 2019-2020

Abrogat
Modificată și completată prin Art. 14 din Hotărârea
Senatului nr. 3107 din 04.08.2020
212129-05-202020200529Link
Procedura privind acordarea gradului didactic I
personalului didactic din învățământul preuniversitar,
seria 2018-2020, în condițiile stării de urgență/alertă
instituite pe teritoriul României
212129-05-202020200529Link
Metodologia organizării și desfășurării examenului
de absolvire a Anului pregătitor de limba română
pentru cetățenii străini, sesiunea iunie-iulie 2020
212129-05-202020200529Link
Addendum-ul la Metodologia de organizare a programelor
de formare psihopedagogică, în vederea certificării
competențelor pentru profesia didactică în Universitatea
„Lucian Blaga“ din Sibiu pentru anul universitar 2019-2020
212129-05-202020200529Link
Regulamentul de desfășurare a alegerilor reprezentanților
studenților în structurile de conducere ale Universității
”Lucian Blaga” din Sibiu
212129-05-202020200529Link
Regulamentul privind mobilitățile de studiu,
plasament, formare și predare în cadrul Programului
Erasmus +
184829-04-202020200429Link
Procedura operațională – Organizarea și derularea
mobilităților de predare ale cadrelor didactice
outgoing în cadrul Programului Erasmus +
184829-04-202020200429Link
Procedura operațională – Organizarea și derularea
mobilităților outgoing de formare în cadrul Programului
Erasmus + ale personalului nedidactic și didactic
care deține funcție administrativă în cadrul
facultății/universității
184829-04-202020200429Link
Procedura operațională – Organizarea și derularea
mobilităților de studiu ale studenților outgoing
în cadrul Programului Erasmus +
184829-04-202020200429Link
Procedura operațională – Organizarea și derularea
mobilităților de plasament ale studenților outgoing
în cadrul Programului Erasmus +
184829-04-202020200429Link
Modificarea Structurii anului universitar (licență
și master) și a Structurii anului universitar (licență
și master anii terminali),
Modificată prin Art. 3 din Hotărârea Senatului nr. 3107 din 04.08.2020184829-04-202020200429Link
Nota privind completarea Regulamentului- cadru
pentru studiile de specializare prin rezidențiat
la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
184829-04-202020200429Link
Regulamentul de organizare și desfășurare a
concursului de admitere la programele de studii ale
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul
universitar 2020-2021
Addendum aprobat in Hotărârea Senatului nr. 2121 din 29.05.2020161927-03-202020200327Link
Cuantumul taxelor de școlarizare în lei pentru
studenții români, UE, SEE și Confederația Elvețiană
și din alte state, înmatriculați în anul I la
ciclul de învățământ cu frecvență, IFR și ID,
master cu frecvență / frecvență redusă și doctorat
cu frecvență/frecvență redusă, pentru anul universitar
2020-2021
161927-03-202020200327Link
Cuantumul taxelor administrative pentru anul universitar
2020-2021
161927-03-202020200327Link
Cuantumul taxelor de școlarizare în valută a cetățenilor
care studiază pe cont propriu în România, din state
care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și
cele care fac parte din Spațiul Economic European și
din Confederația Elvețiană
161927-03-202020200327Link
Modul de calcul al cuantumului taxelor de școlarizare
în lei pentru studenții români, UE, SEE, și CE
înmatriculați în ani de studiu superiori anului I, la
toate ciclurile de studii universitare și la toate
formele de învățământ, în anul universitar 2020-2021
este cel aprobat pentru anul universitar 2019-2020,
actualizat cu indicele prețurilor de consum pentru
servicii comunicat de INS pentru perioada august
2020 – august 2019
161927-03-202020200327
Metodologia de organizare, înregistrare și raportare
a programelor de studii postuniversitare la ULBS
161927-03-202020200327Link
Nota de fundamentare a Bugetului de venituri și
cheltuieli al ULBS pe anul 2020
88920-02-202020200220Link
Regulamentele privind organizarea și desfășurarea
alegerilor/numirilor structurilor și funcțiilor de
conducere în cadrul Universității ”Lucian Blaga”
din Sibiu - mandatul 2020-2024
53804-02-202020200204Link
Procedură operațională avizarea studiilor stiintifice domeniul biomedical subiecti umani animale de experienta
În vigoare720212-12-201920191212Link
Regulament de organizare și funcționare Comisia etică cercetare științifică din domeniul științelor socio-umane alte domenii non biomedicale
În vigoare720212-12-201920191212Link
Procedură operațională avizare studii științifice din domeniul științelor socio-umane alte domenii non biomedicale
În vigoare720212-12-201920191212Link
Regulament de organizare și funcționare Centrul de Învățare ULBS
În vigoare720212-12-201920191212Link
Metodologie recunoaștere funcții didactice universitare obținute în instituții acreditate din străinătate
În vigoare720212-12-201920191212Link
Procedură operațională recunoaștere funcții didactice universitare obținute în instituții acreditate din străinătate
În vigoare720212-12-201920191212Link
Procedură operațională Recunoaștere automată calitate conducător doctorat obținută în instituții acreditate din străinătateÎn vigoare720212-12-201920191212Link
Procedură operațională Recunoașterea diplomei şi a titlului de doctor
În vigoare720212-12-201920191212Link
Statut ULBS – D (Design Thinking) School D – School – Centrul creație tehnică cercetare inovare inventicăÎn vigoare720212-12-201920191212Link
Regulamente_organizarea_desfasurare_alegeri_numiri structuri_functii_conducere_ULBS_mandatul_2020-2024_republicate587001-11-201920191101Link
Metodologia_închiriere_spații_terenuri_temporar disponibile_din_patrimoniul_ULBSÎn vigoare505030-09-201920190930Link
Regulamentele privind organizarea și desfășurarea alegerilor numirilor structurilor și funcțiilor de conducere în cadrul ULBS – mandatul 2020-2024Modificata si completata prin Art. 2 din Hotărârea Senatului nr. 538 din 04.02.2020505030-09-201920190930Link
Regulamentul de desfășurare a alegerilor reprezentanților studenților în structurile de conducere ale ULBS – mandatul 2020-2024Completat prin Art. 18 Hotararea Senatului nr. 2121 din 29.05.2020505030-09-201920190930Link
Sistemul integrat de evaluare a performanțelor academice și științifice (SIEPAS)În vigoare începând cu anul de raportare 2020404829-07-201920190729Link
BVC al ULBS pentru anul 2019292406-06-201920190606Link
Programul de investiții și reparații la ULBS pe anul 2019292406-06-201920190606Link
Cuantumul taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020292406-06-201920190606Link
Addendum Cuantum taxe scolarizare lei studenti ani superiori anului I 2019-2020505030-09-201920190930Link
Cuantumul taxelor de școlarizare începând cu anul universitar 2019-2020
la2 programe de studii postuniversitare
292406-06-201920190606Link
Cuantumul taxelor administrative pentru anul universitar 2019-2020292406-06-201920190606Link
Cuantumul tarifelor de cazare în căminele studențești și de servire a mesei
în cantinele studențești în anul universitar 2019-2020
292406-06-201920190606Link
Cuantumul tarifelor de cazare în spațiile administrate de către Serviciul Social –
altele decât căminele studențești pentru anul universitar 2019-2020
292406-06-201920190606Link
Structura anului universitar 2019-2020Modificat prin Art. 11 Hotărârea Senatului nr. 1848 din 29.04.2020292406-06-201920190606Link
Metodologia organizării și desfășurării examenului de absolvire a anului
pregătitor de limba română pentru cetățenii străini -sesiunea iunieiulie 2019
292406-06-201920190606Link
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire,
de licență diplomă, de selecție și de disertație
292406-06-201920190606LinkLink
Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de
sprijin material pentru studenți
În vigoare292406-06-201920190606LinkLink
Structura anului universitar 2018-201985014-02-201920190214Link
Structura anului universitar 2018-2019Modificata la art. 24 din Hotararea Senatului ULBS nr. 850 din 14.02.2019433829-09-201820180929Link
Regulament_organizare_desfaurare_concurs_admitere_2019În vigoare166128-03-201920190328Link
Executia_bugetara_ la_31.12. 2018În vigoare166128-03-201920190328Link
Nota_conditii_constituire_garantii_materiale_conform Legii nr 22 din 1969În vigoare166128-03-201920190328Link
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe
durată nedeterminată și determinată în ULBS
În vigoare568913-12-201820181213LinkLink
Metodologie organizare desf examen promovare cariera didactica568913-12-201820181213Link
Regulament acordare burse alte forme sprijin material studentiModificat și completat prin art. 46 din Hotararea Senatului ULBS nr. 2924 din 06.06.2019 568913-12-201820181213Link
Metodologie acordare subventie sprijin cazare studenti568913-12-201820181213Link
Procedura operationala pentru avizarea studiilor stiințifice pe subiecti umani si animale de experientaModificat și completat prin art. 14 din Hotararea Senatului ULBS nr. 7202 din 12.12.2019 488325-10-201820181025Link
Metodologia proprie pentru recunoașterea partial a studiilor absolventilor scolilor sanitare postlicealeÎn vigoare433829-09-201820180929Link
Statutul institutului de transfer de cunoaștere HPI – ULBS (HPI KNOWLEDGE TRANSFER INSTITUTE AT LBUS)În vigoare347326-07-201820180726Link
Propunerea de optimizare a activitatii de Cercetare, Dezvoltare, Inovare și Protectia
Proprietatii Intelectuale (CDI-PI) în ULBS si reorganizarea Serviciului CDI – PI
În vigoare347326-07-201820180726Link
Regulament privind activitatea didactica si activitatea profesionala a studentiilor nivel licenta si master
in baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS)
Addendum Completat prin Art. 8 din Hotărârea Senatului nr. 2121 din 29.05.2020347326-07-201820180726LinkLink
Componența nominală a Comisiilor de concurs și Calendarul desfășurării concursurilor pentru posturile
didactice vacante scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2017-2018, Art. 5 din Hotararea Senatului ULBS nr. 2503 din 31 mai 2018
În vigoare250331-05-201820180531Link
Procedura operațională privind reglementarea competiției interne pentru granturi individuale
de cercetare științifică, creație artistică și performanță sportivă, Art. 8
În vigoare250331-05-201820180531LinkLink
Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea 2018 Art. 14În vigoare250331-05-201820180531Link
Metodologia organizării și desfășurării examenului de absolvire a anului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini -sesiunea iunie/iulie 2018 Art. 15250331-05-201820180531LinkLink
Calendarul și Ordinea de zi pentru ședințele ordinare de Senat și Comisiile permanente
ale Senatului pentru perioada martie – septembrie 2018
185626-04-201820180426Link
Cuantumul tarifelor de cazare în căminele studențești pentru anul universitar 2018-2019În vigoare185626-04-201820180426Link
Cuantumul tarifelor de servire a mesei în cantinele studențești pentru anul universitar 2018-2019În vigoare185626-04-201820180426Link
Cuantumul tarifelor de cazare în spațiile administrate de către Serviciul Social – altele decât căminele studențești pentru anul universitar 2018-2019În vigoare185626-04-201820180426Link
Cuantumul tarifelor pentru cedarea folosinței unor spatii academice si de învățământ începând cu anul universitar 2018-2019În vigoare185626-04-201820180426Link
Cuantumul taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2018-2019 aferente studenților înmatriculați în anul I de studiu în anul universitar 2018-2019 la toate ciclurile de studii universitareÎn vigoare185626-04-201820180426Link
Cuantum taxe de scolarizare studenti romani UE SEE CE inmatriculati in ani de studiu superiori anului I_an univ 2018-2019În vigoare433829-09-201820180929Link
Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universității "Lucian Blaga" din Sibiu pentru anul universitar 2018-2019În vigoare137429-03-201820180329LinkLink
Componența nominală a Comisiilor pe facultăți și pentru admiterea la studii universitare de doctorat pentru sesiunile de admitere din anul 2018În vigoare137429-03-201820180329Link
Cuantumul taxelor administrative pentru anul universitar 2018-2019
În vigoare137429-03-201820180329Link
Cuantumul taxelor de școlarizare în valută pentru cetățenii care studiază pe cont propriu în România, din statele care nu sunt membre UE, precum și din cele care nu fac parte din SEE și din Confederația Elvețiană pentru anul universitar 2018-2019În vigoare137429-03-201820180329Link
Statutul Centrului de promovare a medicinei tradiționale chineze- CPMTCÎn vigoare137429-03-201820180329Link
Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studențiModificat și completat prin art. 8 din Hotararea Senatului ULBS nr. 5689 din 13.12.2018 137429-03-201820180329LinkLink
Planul operațional 2018-2019În vigoare137429-03-201820180329Link
Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea
certificării competențelor pentru profesia didactică în ULBS
Addendum prin Art. 12 Hotărârea Senatului nr. 2121 din 29.05.2020488325-10-201820181025Link
Calendarul și Ordinea de zi pentru ședințele ordinare de Senat și Comisiile permanente
ale Senatului pentru perioada martie – septembrie 2018
Modificat și completat prin art. 31 din Hotararea Senatului ULBS nr. 1856 din 26.04.2018 64722-02-201820180222Link
Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea
certificării competențelor pentru profesia didactică în ULBS
Modificata si completata prin art.24 din Hotararea Senatului nr. 4883 din 25.10.201864722-02-201820180222LinkLink
Cuantumul taxelor administrative pentru anul universitar 2017-2018În vigoare64722-02-201820180222Link
Rezultatele concursurilor pentru posturile didactice vacante scoase la concurs
în semestrul I al anului universitar 2017-2018 pe durata nedeterminată
64722-02-201820180222Link
Rezultatele concursurilor pentru posturile didactice vacante scoase la concurs
în semestrul I al anului universitar 2017-2018 pe durata determinată
64722-02-201820180222Link
Execuția BVC al ULBS la data de 31 decembrie 201764722-02-201820180222Link
BVC al ULBS pentru anul 2018 si Programul de măsuri pentru
implementarea dispozițiilor OUG 90 2017
Rectificat prin Art. 12 din Hotararea Senatului nr. 3473 din 26.07.201864722-02-201820180222Link
Calendarul și ordinea de zi pentru ședințele
ordinare de Senat și Comisiile permanente ale Senatului
în semestrul I al anului universitar 2017-2018
384528-09-201720170928Link
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru
Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă
În vigoare19618-01-201820180118LinkLink
Structura anului universitar 2017-201819618-01-201820180118Link
Regulamentul cadru pentru studii de specializare prin rezidențiat
la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
În vigoare508114-12-201720171214LinkLink
Structura anului universitar 2017-2018Modificata la art. 17 din Hotararea Senatului ULBS nr. 196 din 18.01.2018508114-12-201720171214Link
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe
durată nedeterminată și determinată în ULBS
Modificata si completata prin art. 3 din Hotararea Senatului 5689 din 13.12.2018 488325-10-201820181025Link
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe
durată nedeterminată și determinată în ULBS
Indreptare erori materiale prin art. 25 din Hotararea Senatului ULBS nr. 4883 din 25.10.2018486827-11-201720171127LinkLink
Instrucţiunile de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului
cercetării și inovării nr 2326si2855 din 29 august 2017
În vigoare432226-10-201720171026LinkLink
Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017-2018432226-10-201720171026Link
Regulamentul integrat de organizare și funcționare a Serviciului Asigurarea Calității, structurilor
subordonate și a comisiilor conexe.pdf
În vigoare432226-10-201720171026LinkLink
Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studențiCompletat prin art. 23 din Hotărârea Senatului ULBS nr. 1374 din 29.03.2018384528-09-201720170928Link
Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor
universitare de doctorat în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Addendum Completat prin Art. 7 din Hotărârea Senatului nr. 2121 din 29.05.2020. Modificată și completată prin art. 6 din Hotărârea Senatului nr. 2542 din 26.06.2020384528-09-201720170928Link
Regulamentul privind organizarea și funcționarea societății antreprenoriale studențești a ULBS – EduHubÎn vigoare384528-09-201720170928Link
Structura anului universitar 2017-2018Modificată la art. 3 din Hotărârea Senatului ULBS nr. 5081 din 14.12.2017316927-07-201720170727Link
Perioadele de concedii de odihnă în anul universitar 2017-2018 pentru cadrele didactice titulare, cadrele didactice auxiliare și personalul nedidactic,În vigoare316927-07-201720170727Link
Repartizarea locurilor pentru studii universitare de doctorat finanțate de la buget cu bursă și fără bursă, alocate de MEN pentru românii de pretutindeni în anul univ. 2017-2018316927-07-201720170727Link
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ – GESTIONAREA PROIECTELOR DE CERCETAREÎn vigoare316927-07-201720170727Link
Link
Instrucțiune de lucru – ANGAJAREA ȘI SALARIZAREA PERSONALULUI ÎN PROIECTELE DE CERCETAREÎn vigoare316927-07-201720170727Link
Link
Instrucțiune de lucru -STABILIREA REGIEI ÎN CADRUL PROIECTELOR DE CERCETAREÎn vigoare316927-07-201720170727Link
Link
Instrucțiune de lucru -DECONTAREA CHELTUIELILOR CU DEPLASĂRILE INTERNE si EXTERNE ÎN CADRUL PROIECTELOR DE CERCETAREÎn vigoare316927-07-201720170727Link
Link
Instrucțiune de lucru - REALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI ȘI SERVICII ÎN CADRUL PROIECTELOR DE CERCETAREÎn vigoare316927-07-201720170727Link
Link
Rezultatele concursului pentru acordarea gradațiilor de merit în perioada 2017-2022În vigoare316927-07-201720170727Link
Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Comunicații și MarketingÎn vigoare316927-07-201720170727Link
Link
Regulamentul de utilizare a resurselor infrastructurii de comunicații de dateÎn vigoare316927-07-201720170727Link
Link
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ – DE ACORDARE SUPORT TEHNICÎn vigoare316927-07-201720170727Link
Link
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ – DE GESTIONARE ȘI UTILIZARE A CARDULUI MyCardÎn vigoare316927-07-201720170727Link
Link
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ – DE GESTIONARE ȘI UTILIZARE A CONTULUI MyAccountÎn vigoare316927-07-201720170727Link
Link
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ – DE PUBLICARE A CONȚINUTULUI WEB PE DOMENIUL ulbsibiu.roÎn vigoare316927-07-201720170727Link
Link
Cuantumul tarifelor de cazare și de servire a mesei în anul universitar 2017-2018(Completare în art.21 din Hotărârea Senatului nr.3845 din 28.09.2017) 316927-07-201720170727Link
Repartizarea locurilor finantate de la buget pentru anul universitar 2017-2018 pentru nivelurile de studii de licenta si master invatamant cu frecventa(Completare în art.10 din Hotărârea Senatului nr.3169 din 27.07.2017) 213025-05-201720170525Link
Componenta nominala a Comisiilor de concurs pentru posturile didactice vacante scoase la concurs in semestrul II al anului universitar 2016-2017213025-05-201720170525Link
Componenta nominala a Comisiilor pentru examenele de absolvire de licenta diploma de selectie si de disertatie pentru sesiunile 15.06-15.07.2017 si 20.02-20.03.2018( Modificări și completări în art.6 din Hotărârea Senatului nr.3169 din 27.07.2017 şi la art. 14 din Hotărârea Senatului ULBS nr. 647 din 22.02.2018 ) 213025-05-201720170525Link
Referatul si Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea postului de Director al Departamentului IDIFR213025-05-201720170525Link
Metodologia de desfasurare a competitiei interne pentru granturi de cercetare stiintifica in anul 2017213025-05-201720170525Link
Link
Regulamentul de organizare și desășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2017-2018213025-05-201720170525Link
Tarifele de cazare in caminele studentesti pe perioada verii 2016213025-05-201720170525Link

Procedură operațională- Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctorModificat și completat prin art. 21 din Hotararea Senatului ULBS nr. 7202 din 12.12.2019 177627-04-201720170427Link
Regulamentul concursului de admitere la programele de studii ale ULBS pentru anul universitar 2017-2018141130-03-201720170330LinkLink
Comisia_Centrala_de_Admitere_2017-2018Completare în art.2 din Hotărârea Senatului nr.3169 din 27.07.2017141130-03-201720170330Link
Taxe_scolarizare_si_administrative_2017-2018Completare în art.28 din Hotărârea Senatului nr.3169 din 27.07.2017 şi modificare în art.6 din Hotarârea Senatului ULBS nr.
647 din 22.02.2018
141130-03-201720170330Link
Buget_venituri_si_cheltuieli_2017141130-03-201720170330Link
Procedura operationala – Implementarea si monitorizarea proiectelor din fonduri structurale europeneÎn vigoare141130-03-201720170330Link
Procedura operationala-Derularea achizitiilor publice in ULBS PO-ULBS-DIPA-201În vigoare141130-03-201720170330Link
Instrucțiune de lucru -Atribuirea contractelor de achizitie publica prin achizitie directa IL-ULBS-DIPA-201În vigoare141130-03-201720170330Link
Instrucțiune de lucru -Atribuirea contractelor de achizitie publica prin procedura simplificata IL-ULBS-DIPA-202În vigoare141130-03-201720170330Link
Instrucțiune de lucru -Atribuirea contractelor de achizitie publica prin procedura licitatia deschisa IL-ULBS-DIPA-203În vigoare141130-03-201720170330Link
Lista Editurilor de prestigiu la nivel international recunoscute de ULBSÎn vigoare141130-03-201720170330Link
Procedura operationala-Organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare in cadrul ULBSModificată și completată prin art. 5 din Hotărârea Senatului nr. 2542 din 26.06.2020141130-03-201720170330Link
Procedura operationala-Recunoasterea automata de catre ULBS a calitatii de conducator de doctorat obtinuta in institutii de invatamant universitar acreditate din strainatateModificat și completat prin art. 20 din Hotararea Senatului ULBS nr. 7202 din 12.12.2019 141130-03-201720170330Link
Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de absolvire de licenta disertatie(Modificat prin art.37 din Hotararea Senatului ULBS nr. 2924 din 6.6.2019)141130-03-201720170330Link
Link
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare pe durata nedeterminata si determinata in ULBS(Modificată și completată în ședința extraordinară din 27.11.2017)141130-03-201720170330Link
Normele tranzitorii pentru semestrul II al anului universitar 2016-2017_burse_si_alte_forme_de_sprijin_materialAbrogat prin art. 18 din Hotararea Senatului ULBS nr. 3845 din 28.09.2017141130-03-201720170330Link
Procedura operationala-Monitorizarea insertiei absolventilor ULBS pe piata munciiÎn vigoare141130-03-201720170330Link
Comisii de admitere pe facultati_2017-2018_141130-03-201720170330Link
Plan Operational 2017-2018141130-03-201720170330Link
Procedura operationala_evaluarea_anuala_performanate_personal_didactic _auxiliar_si_nedidacticÎn vigoare770 23-02-201720170223Link
Link
Rezultate_concursuri_posturi_didactice_durata_nedeterminata Semestrul I an univ 2016-2017770 23-02-201720170223Link
Rezultate_concursuri_posturi_didactice_perioada_determinata Semestrul I an univ 2016-2017770 23-02-201720170223Link
Proiectul de BVC pentru anul 2017770 23-02-201720170223Link
Executia BVC la 31.12.2016770 23-02-201720170223Link
REGULAMENT_privind_cazarea_in_caminele_studentestiÎn vigoare36526-01-201720170126LinkLink
Procedura operationala_Propunere de proiecte privind accesarea finantarilor din fonduri
structurale europene
În vigoare36526-01-201720170126Link
Link
Comisii_concurs_posturi didactice pe perioada determinata_
SemI_AnUniv.2016-2017
491824-11-201620161124Link
Comisii_concurs_posturi didactice pe perioada nedeterminata_
SemI_AnUniv.2016-2017
491824-11-201620161124Link
REGULAMENT_titluri_onorifice_si_medalii_ULBSÎn vigoare491824-11-201620161124Link
Procedura operationala_Multiplicarea_si_tipariarea_publicatiilor_la_Editura_ULBSÎn vigoare491824-11-201620161124Link
Organigrama_DIDIFRÎn vigoare491824-11-201620161124Link
Calendarul_sedintelor_comisiilor_Senatului_2016-2017491824-11-201620161124Link
Sistemul integrat de evaluare a performanțelor academice și științifice (SIEPAS)În vigoare incepand cu anul de raportare 2019
Modificat si completat prin Art. 5 din Hotararea Senatului ULBS nr. 4048 din 29.07.2019
488325-10-201820181025Link
Sistemul integrat de evaluare a performanțelor academice și științifice (SIEPAS)Modificat si completat prin Art. 18 din Hotararea Senatului ULBS nr. 4883 din 25.10.2018491824-11-201620161124Link
Metodologia_concurs_ocupare_posturi_didactice si_de_cercetare(Modificată și completată în ședința ordinară din 30.03.2017)445127-10-201620161027Link
Posturi_didactice_scoase_la_concurs_perioada_ nedeterminata_an_2016-2017(Modificări în art.4 din Hotărârea Senatului nr.2130 din 25.05.2017) 445127-10-201620161027Link
Posturi_scoase_la_concurs_perioada_ determinata_ an_2016-2017445127-10-201620161027Link
Metodologie_concurs_director_CSUD_IOSUD_ULBSÎn vigoare445127-10-201620161027Link
Link
Regulament_burse_si_sprijin_material_studentiAbrogat prin art. 18 din Hotararea Senatului ULBS nr. 3845 din 28.09.2017
(Completat cu Normele tranzitorii aprobate în ședința ordinară din 30.03.2017 )
445127-10-201620161027Link
Regulament_Centrul_Consiliere_Orientare_CarieraÎn vigoare445127-10-201620161027Link
Link
Plan de învățământ studii doctorale cu începere din an.univ. 2016-2017În vigoare445127-10-201620161027Link
Calendar_sedinte_ordinare_2016-20173942 29-09-201620160929Link
Regulament privind mobilițile de studiu, plasament, formare și predare în cadrul programului Erasmus+Abrogat Regulamentul cu aceeași denumire aprobat prin Art. 4 a Hotărârea Senatului nr. 1848 din 29.04.20203942 29-09-201620160929Link
Procedura operațională - Organizarea mobilităților de predare ale cadrelor didactice outgoing în cadrul programului Erasmus+Abrogat Procedura operaționale cu aceeași denumire aprobată prin Art. 4 b Hotărârea Senatului nr. 1848 din 29.04.20203942 29-09-201620160929Link
Procedura operațională - Organizarea mobilităților outgoing de formare în cadrul programului Erasmus+ale personalului nedidactic și didactic care deține funcție administrativăAbrogat Procedura operaționale cu aceeași denumire aprobată prin Art. 4 c Hotărârea Senatului nr. 1848 din 29.04.20203942 29-09-201620160929Link
Procedura operațională - Organizarea mobilităților de studiu ale studenților outgoing în cadrul programului Erasmus+Abrogat Procedura operaționale cu aceeași denumire aprobată prin Art. 4 d Hotărârea Senatului nr. 1848 din 29.04.20203942 29-09-201620160929Link
Procedura operațională - Organizarea mobilităților de plasament ale studenților outgoing în cadrul programului Erasmus+Abrogat Procedura operaționale cu aceeași denumire aprobată prin Art. 4 e Hotărârea Senatului nr. 1848 din 29.04.20203942 29-09-201620160929Link
Modificari_Organigrama_ULBSÎn vigoare324128-07-201620160728Link
Regulament de organizare și funcționare a consililor facultăților din cadrul ULBSÎn vigoare324128-07-201620160728Link
Link
Regulament_cazare(Abrogat prin art.4 din Hotărțrea Senatului ULBS nr. 365 din 26.01.2017)324128-07-201620160728Link
Metodologie privind conferirea titlului onorific de profesor emeritÎn vigoare324128-07-201620160728Link
Tarife_cazare_servire_masa an univ 2016-2017324128-07-201620160728Link
Procedura operațională - evaluarea și susținerea tezelor de doctoratModificată și completată prin art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 2542 din 26.06.2020324128-07-201620160728Link
Procedura operațională - Întocmirea, completarea ți eliberarea fișei de lichidare pentru absolvențiÎn vigoare2279 26-05-201620160526Link
Repatizare_cifra_scolarizare_admitere_2016_licenta_master2279 26-05-201620160526Link
BVC_Facultati_20162279 26-05-201620160526Link
Comisii_admitere_doctorat_20162279 26-05-201620160526Link
Modificari_Comisii_concurs_posturi_didactice_semII_2015-20162279 26-05-201620160526Link
Comisii_concurs_posturi_didactice_semII_2015-20162279 26-05-201620160526Link
Metodologie_competitie_interna_granturi_2016( Abrogată prin art.11 din Hotărârea Senatului nr.2130 din 25.05.2017 ) 2279 26-05-201620160526Link
Link
Regulament_ECTSAbrogat prin Art.14 din Hotararea Senatului nr. 3473 din 26,07,20182279 26-05-201620160526Link
Link
Regulament de organizare și funcționare a Editurii și Librăriei ULBSÎn vigoare2279 26-05-201620160526Link
Link
Contract_de_management_2016-2020În vigoare1933 28-04-201620160428Link
Taxe_scolarizare_administrative_2016-20171933 28-04-201620160428Link
Metodologia pentru aprobarea menținerii calității de titular a cadrelor didactice dupa împlinirea vârstei de 65 de aniÎn vigoare1933 28-04-201620160428Link
Link
Regulament_desfasurare_Program_VoluntarULBSÎn vigoare1933 28-04-201620160428Link
Link
Rezultatele_concursului_graditii_merit_2016-2021În vigoare1933 28-04-201620160428Link
Structura_anului_universitar_2016-20171933 28-04-201620160428Link
Regulament_prevenire_si_combatere_efecte_tutunÎn vigoare1933 28-04-201620160428Link
Plan_operational_2016-20171933 28-04-201620160428Link
Regulament_de_orgnizare_si_functionare_a Senatului_ULBSAbrogat prin Hotărârea Senatului nr. 3107 din 04.08.20201506 31-03-201620160331Link
Link
Calendarul_sedintelor_ordinare_de_Senat_20161506 31-03-201620160331Link
Metodologia_concurs_posturi_vacante(Abrogată prin art.6 din Hotărârea
Senatului ULBS nr. 4451 din 27.10.2016)
1506 31-03-201620160331Link
Structura anului universitar 2015-2016274513-07-201520150713Link
Procedură operațională: Promovarea personalului didactic auxiliar și nedidacticÎn vigoare274513-07-201520150713Link
Ordinea de zi a ședințelor ordinare a Senatului Universității 2014-2015 Link
Strategia de internaționalizare a ULBSÎn vigoare137903-04-201520150403Link


RAPOARTE

Denumire raportHotarare SenatData aprobariiHidden Data aprobăriiLink PDF
Raportul privind rezultatele activității de cercetare
științifică (SIEPAS) pe anul 2019
310704-08-202020200804Link
Raportul sintetic cu privire la evaluarea internă
periodică a conducătorilor de doctorat din IOSUD-ULBS
310704-08-202020200804Link
Raportul privind evaluarea periodică și reînnoirea
recunoașterii centrelor de cercetare din cadrul
ULBS – 2020
212129-05-202020200529Link
Raportul privind execuția bugetară la data 31.12.2019161927-03-202020200327Link
Raportul Rectorului privind starea universității
„Lucian Blaga” din Sibiu - 2016-2020
161927-03-202020200327Link
Raport rezultate alegeri funcția director departament și alegeri membri consilii departamente mandat 2020-2024720212-12-201920191212Link
Raport activitate Comisia Etică Universitară anul universitar 2018-2019720212-12-201920191212Link
Raport rezultate finale alegeri membrii consiliilor facultăților mandatul 2020-2024720212-12-201920191212Link
Raportul de evaluare a performantelor profesionale 2018672825-11-201920191125Link
Raportul activității de cercetare, dezvoltare, inovare la ULBS pe anul 2018404829-07-201920190729Link
Raportul privind cuantumul și modul de cheltuire a regiei din granturile de cercetare în anul 2018292406-06-201920190606Link
Raportul Rectorului privind starea ULBS in anul 2018166128-03-201920190328Link
Raportul de evaluare a performantelor profesionale personalului didactic auxiliar si nedidactic 201785014-02-201920190214Link
Raportul cu privire la activitatea Comisiei de Etica Universitara în anul universitar 2017-2018488325-10-201820181025Link
Raportul cu privire la activitatea Comisiei de Etica Universitara în anul universitar 2016-2017485724-10-201820181024Link
Raportul activității de cercetare, dezvoltare, inovare la ULBS pe anul 2017347326-07-201820180726Link
Raportul de autoevaluare a activității IOSUD din cadrul ULBS pe anul 2017347326-07-201820180726Link
Raportul privind calculația costurilor directe și eficientizarea activității ULBS347326-07-201820180726Link
Raportul privind activitatea desfășurată de Serviciul Relații Internaționale și Programe Comunitare, Art. 6250331-05-201820180531Link
Raportul privind cuantumul și modul de cheltuire a regiei din granturile de cercetare în anul 2017, Art. 7250331-05-201820180531Link
Raportul privind Competiția internă pentru granturi individuale 2015, Art. 9250331-05-201820180531Link
Raportul privind Proiectele pe fonduri europene structurale desfășurate în cadrul ULBS185626-04-201820180426Link
Raportul Rectorului privind starea ULBS în anul 2017137429-03-201820180329Link
Raportul privind evaluarea activităților de cercetare pe anul 2016, conform metodologiei SIEPAS316927-07-201720170727Link
Raportul activității de cercetare, dezvoltare, inovare și studii doctorale la ULBS în anul 2016316927-07-201720170727Link
Raportul Rectorului privind starea ULBS in anul 2016141130-03-201720170330Link
Raport - Contribuția studenților la promovarea imaginii ULBS 137903-04-201520150403Link
Raportul privind cuantumul si modul de cheltuire a regiei din granturile de cercetare in anul 2016 213025-05-201720170525Link
Raportul Comisiei de Etica Universitara 2015-2016 36526-01-201720170126Link
Raport_rezultate_cercetare_2015_SIEPAS_principii_viitor 3942 29-09-201620160929Link
Raport_autoevaluare_IOSUD 324128-07-201620160728Link
Raportul activitatii CDI 2015 324128-07-201620160728Link
Raport evaluare performante profesionale 2015 324128-07-201620160728Link
Raport cuantum plata diferente salariale 324128-07-201620160728Link
Raport regie granturi 2015 227926-05-201620160526Link


ALEGERI

Denumire documentStatutHotărâre SenatData aprobăriiHidden Data aprobăriiLink PDFLink PDF editabil
Hotararea Senatului ULBS nr 3768 din 15.07.2019376815-07-201920190715Link
Procesul - verbal privind rezultatul referendumului universitar din data de 10.07.2019 pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului376815-07-201920190715Link
Hotararea Senatului nr 2924 din 06 iunie 2019292406-06-201920190606Link
Metodologia de organizare a referendumului
universitar pentru alegerea modului de desemnare
a rectorului universității pentru mandatul 2020-2024
292406-06-201920190606LinkLink
Arhiva alegeriLink


ARHIVA ALEGERI

Denumire documentHotărâre SenatData aprobăriiHidden Data aprobăriiLink PDF
Calendarul operațiunilor pentru organizarea,
desfășurarea, validarea și comunicarea rezultatelor
Referendumului pentru alegerea modului de desemnare a rectorului
241915-06-201520150615Link
Sectiile de votare, arondarea facultatilor și locația secțiilor de votare241915-06-201520150615Link
Componenta nominala a Birourilor Electorale241915-06-201520150615Link
Metodologia de organizare a referendumului universitar
pentru alegerea modului de desemnare a rectorului universitatii
241915-06-201520150615Link
Regulamentul de alegere a Rectorului ULBS498003-12-201520151203Link
Regulamentul de alegere a Președintelui Senatului ULBS498003-12-201520151203Link
Regulamentul de alegere a Membrilor Senatului ULBS498003-12-201520151203Link
Propunerea de interpretarea Art. 17 din REGULAMENTUL de
alegeri la nivelul departamentelor Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
436226-10-201520151026Link
ADENDUM la Metodologia de organizare a Referendumului universitar
pentru alegerea modului de desemnare a rectorului universității
436226-10-201520151026Link
Regulament alegeri studenți în structurile de conducere ale ULBS365528-09-201520150928Link
Regulament alegeri reprezentanți cadre didactice în CF365528-09-201520150928Link
Regulament de alegeri la nivelul departamentelor ULBS274513-07-201520150715Link
Procedura desfășurării alegerilor directori departament și membrii CD la ULBS274513-07-201520150715Link
Regulament Desemnare Prorectori ULBS Link
Regulamentul Concurs public Decani facultăți ULBS Link
Regulamentul Desemnare Prodecani facultăți ULBS Link