Profesori emeriți

* Titluri acordate începând cu anul 2016

ImagineNumeDataHotarâre Senat
Prof. univ. dr. Ioan Santai

26 octombrie 2017
Prof. univ. dr. Ioan Leș

27 octombrie 2016Link
Prof. univ. dr.ing. Constantin Oprean27 octombrie 2016Link
Prof. univ. dr.ing. Dan Paul Brândașu27 octombrie 2016Link
Prof. univ. dr. Alexandru Bacaci27 octombrie 2016Link
Prof. univ. dr. Doina Petică27 octombrie 2016Link
Prof. univ. dr. Ioan Cosmescu27 octombrie 2016Link
Prof. univ. dr. ing. Dan-Maniu Dușe27 octombrie 2016Link
Prof. univ. dr. ing. Octavian Bologa27 octombrie 2016Link
Prof. univ. dr. Dumitru Batâr

27 octombrie 2016Link