Comisii permanente

Comisia privind programele de studii și asigurarea calității

Comisia cercetare, studii doctorale și internaționalizare

Comisia activități studențești și relații cu comunitatea

Comisia patrimoniu și dezvoltare organizațională