Hotărârea Senatului nr. 3008 din 21.07.2022

Hotararea Senatului nr. 3008 din 21.07.2022_

Anexe

1_Ordinea de zi_21.07.2022

2_Raport DGA_Senat_iulie2022

3_Modificare componenta comisie concurs_Senat_iulie2022

4_Modificare componenta comisie concurs_Senat_iulie2022

6_Rezultate nominale concurs posturi didactice perioada nedeterminata_Senat_iulie2022

6_Rezultate nominale concurs posturi didactice perioada determinata_Senat_iulie2022

8_Regulamentul privind org si desf programelor de studii postuniversitare_Senat_iulie2022

9_Metodologia privind desf st. univ. de doctorat in cotutela si a doctoratului european_Senat_iulie2022

10_HCSUD_nr. 7_Senat_iulie2022

11_Numire prodecan Facultatea de Drept_Senat_iulie2022

12_Program postuniversitar CIDASE_Senat_Iulie2022

13_Raport evaluare interna_Calculatoare_Senat_iulie2022

14_Raport de autoevaluare_Imbunatatirea calitatii proceselor educationale_Senat_iulie2022

14_Raport de autoevaluare_Manag riscului in procesele educationale_Senat_iulie2022

14_Raport autoevaluare_Managementul calitatii proceselor educationale_Senat_iulie2022

15_Indreptare eroare materiala Facultatea de Medicina_Senat_iulie2022

18_Propunere acordare titlul DHC dlui N Istudor_Senat_iulie2022

19_Buget program postuniversitar_Senat_iulie2022

20_Raport evaluare interna_Electromecanica_Senat_iulie2022

21_Regulament privind organizarea si functionarea caminelor_Senat_iulie2022

22_Taxe administrative_Senat_iulie2022

24a_Raport evaluare interna Finante si banci_Senat_iulie2022

24b_Raport evaluare interna_ECTS_Senat_iulie2022

24c_Raport evaluare interna_PIPP_Senat_iulie2022

25_Modificare componenta comisii admitere Facultatea_Litere_Senat_iulie202

28_Raport privind rezultatele actv cercetare stiintifica_Senat_iulie2022