Hotararea Senatului nr. 4874 din 16.12.2021

Hotararea Senatului nr. 4874 din 16.12.2021

Anexe

1_Ordinea de zi_Senat_16.12.2021

3_Rezultate alegeri cadre didactice Senat_16.12.2021

4_Rezultate alegeri studenti_Senat_16.12.2021

5_Rezultate alegeri cadre didactice in CF_Senat_16.12.2021

6_Raport rezultate evaluare performante profesionale_Senat_16.12.2021

7_Regulament organizare si funcționare Editura_Senat_16.12.2021

8_Regulament reviste stiintifice_Senat_16.12.2021

8_Anexa reviste stiintifice

9_Planul privind egalitatea de gen_Senat_16.12.2021

10_HCSUD nr. 14 _Senat_16.12.2021

11_Strategia ULBS prevenire si combatere plagiat_Senat_16.12.2021

12_GRADIS_Senat_16.12.2021

13_Metodologia acordare granturi externe drd_Senat_16.12.2021

14_Regulamentul desf practicii pedagogice_Senat_16.12.2021

15_Comisii selectie granturi Erasmus_Senat_16.12.2021

16_Raport de evaluare Marketing_Senat_16.12.2021

17_Raport de evaluare EPM_Senat_16.12.2021

17_Raport de evaluare_Mecatronica_Senat_16.12.2021

17_Raport de evaluare_IPMI_Senat_16.12.2021

17_Raport de evaluare Robotica_Senat_16.12.2021

17_Raport de evaluare TCM_Senat_16.12.2021

17_Raport de evaluare_IEDM_Senat_16.12.2021

18_Calendar concursuri posturi didactice perioada determinata_Senat_16.12.2021

18_Calendar concursuri posturi didactice perioada nedeterminata_Senat_16.12.2021

18_Comisii posturi vacante perioada determinata_Senat_16.12.2021

18_Comisii posturi vacante perioada nedeterminata_Senat_16.12.2021

19_Plan de masuri IOSUD_Senat_16.12.2021

20_Regulament privind acordarea burselor_Senat_16.12.2021

21_abs. Mihai (Oprea) Maria

22_Centrul de Cercetare in Neurostiinte_Senat_16.12.2021

23_Documentatii programe actualizare RNCIS_Senat_16.12.2021

24_IESI_RNCIS_Senat_16.12.2021

26_Addendum Plan de masuri_Senat_16.12.2021

Marcaje de timp_16.12.2021