Hotărârea Senatului nr 1411 din 30 martie 2017

Hotarerea_Senatului_nr._1411_din_30.03.2017

Anexe

Regulamentul concursului de admitere la programele de studii ale ULBS pentru anul universitar 2017-2018

Comisia_Centrala_de_Admitere_2017-2018  (Completare în art.2 din Hotărârea Senatului nr.3169 din 27.07.2017 ) 

Taxe_scolarizare_si_administrative_2017-2018 (Completare în art.28 din Hotărârea Senatului nr.3169 din 27.07.2017 ) 

Buget_venituri_si_cheltuieli_2017

PO – Implementarea si monitorizarea proiectelor din fonduri structurale europene

PO-Derularea achizitiilor publice in ULBS PO-ULBS-DIPA-201

IL-Atribuirea contractelor de achizitie publica prin achizitie directa IL-ULBS-DIPA-201

IL-Atribuirea contractelor de achizitie publica prin procedura simplificata IL-ULBS-DIPA-202

IL-Atribuirea contractelor de achizitie publica prin procedura licitatia deschisa IL-ULBS-DIPA-203

Lista Editurilor de prestigiu la nivel international recunoscute de ULBS

PO-Organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare in cadrul ULBS

PO-Recunoasterea automata de catre ULBS a calitatii de conducator de doctorat obtinuta in institutii de invatamant universitar acreditate din strainatate  ( Prorogare termen – art.17 din Hotărârea Senatului nr.3169 din 27.07.2017 ) 

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de absolvire de licenta disertatie (Modificari si completari)

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare pe durata nedeterminata si determinata in ULBS (Modificari si completari)

Normele tranzitorii pentru semestrul II al anului universitar 2016-2017_burse_si_alte_forme_de_sprijin_material

PO-Monitorizarea insertiei absolventilor ULBS pe piata muncii

Comisii de admitere pe facultati_2017-2018_

Raportul Rectorului privind starea ULBS in anul 2016

Plan Operational 2017-2018