Senatul Universității Lucian Blaga din Sibiu

Ultimele informații

Hotararea Senatului nr. 4203 din 22.09.2023

Hotararea Senatului nr. 4203 din 22.09.2023 Anexe 2_Prelungire contracte indidivuale de munca_Senat_sept2023
INFORMAȚII

Convocator si Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Senatului cu exercitarea votului prin mijloace electronice 21-22.09.2023

Stimați membri ai Senatului ULBS, Se convoacă ședința extraordinară a Senatului ULBS cu exercitarea votului prin mijloace electronice referitor la…
INFORMAȚII

Sedința Comisiei activități studențești și relații cu comunitatea 25.09.2023, ora 9:00

Ordinea de zi 1_Taxe de școlarizare studenți ani superiori anului I, 2023-2024 2_Modificare Regulament acordare burse
INFORMAȚII

Ședința Comisiilor reunite Comisia privind programele de studii și asigurarea calității și Comisia cercetare, studii doctorale și internaționalizare 25.09.2023

Ordinea de zi 3_Raportul privind rezultatele GRADIS 2022 4_Procedura operațională PO-ULBS-REC-001 6_Cadre didactice care vor desfășura activități în alte instituții…
INFORMAȚII

Convocare ședința ordinară a Senatului ULBS, 28.09.2023, ora 9:00

Stimați membri ai Senatului Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, În baza Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului ULBS, în…
INFORMAȚII

Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Senatului ULBS 28.09.2023, ora 9:00

Ordinea de zi_28.09.2023 Anexe 3_Hotărârea nr. 1 din 05.07.2023 a CCA 3_Hotărârea nr. 2 din 13.07.2023 a CCA 3_Hotărârea nr.…
INFORMAȚII