Senatul Universității Lucian Blaga din Sibiu

Ultimele informații

Convocarea si Ordinea de zi a Comisiei patrimoniu și dezvoltare organizațională

Conform Art. 4925 alin (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ULBS și a Calendarului și Ordinea de…
INFORMAȚII

Convocarea si Ordinea de zi a sedintei Comisiei privind programele de studii și asigurarea calității

Conform Art. 4925 alin (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ULBS și a Calendarului și Ordinea de…
INFORMAȚII

Convocator și ordinea de zi pentru ședința ordinară a Senatului ULBS din data de 25.03.2021 ora 9:00 videoconferinta

Conform Art. 4925 alin (2) si (8) si (14) coroborat cu prevederile 5627 alin (1) si (2) din Regulamentul de…
INFORMAȚII

Proiecte de hotarari pentru Sedinta de Senat din 25 Martie 2021

Accesul la aceste documente se poate face doar din interiorul rețelei ULBS sau prin autentificare prin contul MyAccount Anexe 1_Plan…
INFORMAȚII

Hotararea Senatului nr. 749 din 25.02.2021

Hotararea Senatului nr. 749 din 25.02.2021 Anexe Marcaje de timp 1_Ordinea de zi _Senat _25.02.2021 2_Planul de masuri sem.2_Senat_feb2021 3_Rezultate…
INFORMAȚII

Convocator si Ordinea de zi Sedinta ordinara a Senatului 25 Februarie 2021, ora 9, videoconferinta

Stimați membri ai Senatului Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, Se convoacă sedința ordinară a Senatului, în regim de videoconferință, joi, 25 februarie…
INFORMAȚII