Senatul Universității Lucian Blaga din Sibiu

Ultimele informații

Convocare ședința ordinară a Senatului 22.09.2022, ora 9:00, prezență fizică

Stimați membri ai Senatului Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, În baza Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului ULBS, în…
INFORMAȚII

Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Senatului ULBS 22.09.2022

Accesul la aceste documente se poate face doar din interiorul rețelei ULBS sau prin autentificare prin contul MyAccount Ordinea de…
INFORMAȚII

Ordinea de zi – Comisia privind programele de studii și asigurarea calității 14.09.2022

Accesul la aceste documente se poate face doar din interiorul rețelei ULBS sau prin autentificare prin contul MyAccount Ordinea de…
INFORMAȚII

Hotărârea Senatului nr. 3008 din 21.07.2022

Hotararea Senatului nr. 3008 din 21.07.2022_ Anexe 1_Ordinea de zi_21.07.2022 2_Raport DGA_Senat_iulie2022 3_Modificare componenta comisie concurs_Senat_iulie2022 4_Modificare componenta comisie concurs_Senat_iulie2022…
INFORMAȚII

Raport Comisia activități studențești și relații cu comunitatea 13.07.2022

Accesul la aceste documente se poate face doar din interiorul rețelei ULBS sau prin autentificare prin contul MyAccount Raport Comisia…
INFORMAȚII

Raport Comisia patrimoniu si dezvoltare organizationala 13.07.2022

Accesul la aceste documente se poate face doar din interiorul rețelei ULBS sau prin autentificare prin contul MyAccount Raport Comisia…
INFORMAȚII

Convocare și Ordinea de zi – Comisia patrimoniu și dezvoltare organizațională 13.07.2022

Stimați membri ai Comisiei  patrimoniu și dezvoltare organizațională, Conform Art. 4925 alin (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a…
INFORMAȚII

Convocare și Ordinea de zi – Comisia activități studențești și relații cu comunitatea 13.07.2022

Stimați membri ai Comisiei  activități studențești și relații cu comunitatea, Conform Art. 4925 alin (5) din Regulamentul de organizare și…
INFORMAȚII

Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Senatului ULBS 21.07.2022

Ordinea de zi_21.07.2022 Anexe 1_Raport DGA 2021 4_Regulament_privind_organizarea_si_desfasurarea_programelor_postuniversitare 5_Metodologie_privind_desfasurarea_studiilor_de_doctorat_in_cotutela_si_a_doctoratului_european 6_HCSUD nr. 7 7_Desemnare prodecan_Facultatea de Drept 8_Program postuniversitar CIDASE 9_Raport…
INFORMAȚII