Hotărârea Senatului nr 1374 din 29 martie 2018

HOTĂRÂREA Senatului nr. 1374 din 29.03.2018

 ERATA LA HOTARAREA Senatului nr. 1374 din 29.03.2018

Anexe

1_Ordinea de zi pentru prezenta ședință de Senat

2_Raportul Rectorului privind starea ULBS în anul 2017

3_Planul operațional 2018-2019

4_Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universității Lucian Blaga din Sibiu pentru anul universitar 2018-2019

5_Componența nominală a Comisiilor pe facultăți și pentru admiterea la studii universitare de doctorat pentru sesiunile de admitere din anul 2018

6_Cuantumul taxelor administrative pentru anul universitar 2018

7_Cuantumul taxelor de școlarizare în valută pentru cetățenii care studiază pe cont propriu în România, din statele care nu sunt membre UE, precum și din cele care nu fac parte din SEE și din CE

8_Programul de investiții și reparații la ULBS pe anul 2018

9_Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2017-2018 pe durată nedeterminată

10_Posturile didactice vacante pe durată determinată scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2017-2018

11_Posturile de cercetare conform adresei înregistrate la Registratura ULBS cu nr. 1200 din 21.03.2018

12_Lista manifestărilor științifice la ULBS în anul 2018

13_Statutul CENTRULUI DE PROMOVARE A MEDICINEI TRADIȚIONALE CHINEZE- CPMTC

14_Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți

15_Memoriul privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectuluiLucrări de reabilitare, modernizare, extindere și echipare infrastructură educațională a Fermei Didactice din localitatea Rusciori