Senatul Universității Lucian Blaga din Sibiu

Ultimele informații

Hotararea Senatului nr. 1185 din 25.03.2021

Hotararea Senatului nr. 1185 din 25.03.2021 Anexe Marcaje de timp_Senat_25 martie 2021 1_Ordinea de zi_Senat_martie2021 2_Raportul Rectorului privind starea universitatii_Senat_martie2021…
INFORMAȚII

Raportul Comisiei patrimoniu si dezvoltare organizationala 18 martie 2021

Accesul la aceste documente se poate face doar din interiorul rețelei ULBS sau prin autentificare prin contul MyAccount Raport sedinta…
INFORMAȚII

Raportul Comisiei Programe de studii și asigurarea calității 18 martie 2021

Accesul la aceste documente se poate face doar din interiorul rețelei ULBS sau prin autentificare prin contul MyAccount Raportul sedintei…
INFORMAȚII

Convocarea si Ordinea de zi a Comisiei patrimoniu și dezvoltare organizațională

Conform Art. 4925 alin (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ULBS și a Calendarului și Ordinea de…
INFORMAȚII

Convocarea si Ordinea de zi a sedintei Comisiei privind programele de studii și asigurarea calității

Conform Art. 4925 alin (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ULBS și a Calendarului și Ordinea de…
INFORMAȚII

Convocator și ordinea de zi pentru ședința ordinară a Senatului ULBS din data de 25.03.2021 ora 9:00 videoconferinta

Conform Art. 4925 alin (2) si (8) si (14) coroborat cu prevederile 5627 alin (1) si (2) din Regulamentul de…
INFORMAȚII