Comisii permanente

Comisia de învățământ, parteneriate internaționale și evaluarea calității

Comisia de cercetare științifică și studii doctorale


Comisia administrativă, patrimoniu și strategii


Comisia socială și activități studențești