Prof. Stanley Alfred Tucker DHC al ULBS

Profesorului Stanley Alfred Tucker, de la Newman University din Birmingham, îi va fi decernat titul de Doctor Honoris Causa al Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, într-o ceremonie care va avea loc in 24 mai, ora 12,00, în sala Senatului UBLS, de pe strada Lucian Blaga.

”Decizia     Senatului     Universității „Lucian   Blaga”   din   Sibiu   de   a acorda, la propunerea Facultății de Științe  Socio-Umane,  titlul  de Doctor Honoris Causa domnului profesor Stanley Alfred Tucker exprimă  recunoașterea  meritelor în domeniul sociologiei educației. În decursul carierei sale profesorale, Stanley Alfred Tucker a contribuit la aprofundarea înțelegerii unor probleme sociale de maximă sensibilitate, începând cu cele referitoare la respectarea drepturilor copiilor, trecând prin evidențierea dificultăților întâmpinate de tineri în inserția socială, și sfârșind cu reliefarea efectelor produse de excluziunea socială și relele tratamente  la  care  sunt  supuse  o serie de grupuri vulnerabile (copii instituționalizați, tineri și femei)”, a declarat prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea, rectorul ULBS

DHC – Stanley TUCKER