Hotărârea Senatului nr 3845 din 28 septembrie 2017

HOTARAREA_Senatului_nr. 3845_din_28septembrie2017

ERATA la Anexa aprobata la art. 17 din Hotararea Senatului nr. 3845 din 28 septembrie 2017

Anexe

Ordinea de zi pentru prezenta ședință ordinară de Senat, cu modificările și completările prezentate la începutul ședinței

Rezultatele finale ale admiterii în anul universitar 2017-2018 pentru programele de studii universitare de licență, master și doctorat

Modificarea și completarea Anexei la Hotărârile Senatului ULBS nr. 2130 din 25.05.2017 și nr. 3169 din 27.07.2017 privind cifrele de școlarizare pentru admiterea 2017

Lista cu programele de studii universitare de licență și master pentru care s-au aprobat Planurile de învățământ începând cu anul universitar 2017-2018

Planul de învățământ pentru studiile universitare de doctorat începând cu anul universitar 2017-2018

Lista cadrelor didactice asociate în anul universitar 2017-2018

Rezultatele concursurilor pentru posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2016-2017 pe durata nedeterminată

Rezultatele concursurilor pentru posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2016-2017 pe durata determinată

Sinteză – Statele de funcții în anul universitar 2017-2018 (normele didactice) la nivelul programelor de studii universitare de licență și master

Statul de funcții al Școlii Doctorale în anul universitar 2017-2018

Calendarul și ordinea de zi pentru ședințele ordinare de Senat și Comisiile permanente ale Senatului în semestrul I al anului universitar 2017-2018

 

Lista continand cererile cadrelor didactice titulare ale ULBS de a presta activități didactice în alte Instituții de învățământ superior în anul universitar 2017-2018 aprobate

Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți

Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Regulamentul privind organizarea și funcționarea societății antreprenoriale studențești a ULBS – EduHub

Informarea privind FONDUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2017