Hotărârea Senatului nr 3169 din 27 iulie 2017

Hotărârea Senatului nr. 3169 din 27.07.2017

Anexe

1_Ordinea de zi cu modificările, completările și rectificările prezentate la începutul ședinței

2_Structura anului universitar 2017-2018

3_Perioadele de concedii de odihnă în anul universitar 2017-2018 pentru cadrele didactice titulare, cadrele didactice auxiliare și personalul nedidactic,

4_Raportul privind evaluarea activităților de cercetare pe anul 2016, conform metodologiei SIEPAS

5_Raportul activității de cercetare, dezvoltare, inovare și studii doctorale la ULBS în anul 2016

6_Repartizarea locurilor pentru studii universitare de doctorat finanțate de la buget cu bursă și fără bursă, alocate de MEN pentru românii de pretutindeni pe d

7_PROCEDURA OPERAŢIONALĂ – GESTIONAREA PROIECTELOR DE CERCETARE

8_IL – ANGAJAREA ȘI SALARIZAREA PERSONALULUI ÎN PROIECTELE DE CERCETARE

9_IL-STABILIREA REGIEI ÎN CADRUL PROIECTELOR DE CERCETARE

10_IL-DECONTAREA CHELTUIELILOR CU DEPLASĂRILE INTERNE si EXTERNE ÎN CADRUL PROIECTELOR DE CERCETARE

11_IL- REALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI ȘI SERVICII ÎN CADRUL PROIECTELOR DE CERCETARE

12_Rezultatele concursului pentru acordarea gradațiilor de merit în anul 2017

13_Regulamentul-de-organizare-și-funcționare-a-Direcției-de-Comunicații-și-Marketing

14_Regulamentul-de-utilizare-a-resurselor-infrastructurii-de-comunicații-de-date

15_PROCEDURA OPERAȚIONALĂ – DE ACORDARE SUPORT TEHNIC

16_PROCEDURA OPERAȚIONALĂ – DE GESTIONARE ȘI UTILIZARE A CARDULUI MyCard

17_PROCEDURA OPERAȚIONALĂ – DE GESTIONARE ȘI UTILIZARE A CONTULUI MyAccount

18_PROCEDURA OPERAȚIONALĂ – DE PUBLICARE A CONȚINUTULUI WEB PE DOMENIUL ulbsibiu.ro

19_Cuantumul tarifelor de cazare și de servire a mesei în anul universitar 2017-2018