Acad. Basarab Nicolescu DHC al ULBS

Senatul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, la propunerea Facultății de Științe i-a conferit, astăzi, 13 aprilie 2016, academicianului Basarab Nicolescu titlul de Doctor Honoris Causa al universității sibiene. ”Decizia Senatului Universității  ”Lucian Blaga” din Sibiu de a acorda, la propunerea Facultății de Științe, titlul de Doctor Honoris Causa, Domnului Academician  prof. univ. dr. Basarab Nicolescu este o recunoaștere sinceră a contribuțiilor sale în domeniul fizicii, al  transdisciplinarităţii, al filosofiei şi al literaturii. Contribuţia Domnului Academician  Prof. Univ. Dr. Dr.h.c. Basarab Nicolescu în câmpul cunoaşterii ştiinţifice este crucială: domnia sa a creat o alternativă la metodologia ştiinţifică, respectiv metodologia transdisciplinară care  reuşeste să îmbine ontologia cu epistemologia şi cu logica”, a arătat prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea, rectorul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu

DHC – Basarab NICOLESCU