Convocator și ordinea de zi pentru Sedința extraordinară a Senatului cu exercitarea votului prin mijloace electronice 03-04.02.2022

Stimați membri ai Senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu,

În baza prevederilor Art. 4925 alin (1) si (4) si (12) coroborat cu prevederile 5627 alin (1), (2) și (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ULBS, în forma modificată și completată în ședința Senatului din data de 29.10.2020,

Se convoacă ședința extraordinară a Senatului ULBS cu exercitarea votului prin mijloace electronice referitor la ordinea de zi de mai jos.

Votul electronic se va desfășura din 03 februarie 2022, începând cu ora 13:00.
Termenul limită: 04 februarie 2022, ora 15:00

Anexe

Ordinea de zi_03.02.2022

Materiale suport

HCA nr.4 _02.02.2022