Raport Comisia programe de studii si asigurarea calitatii 14.09.2022

Accesul la aceste documente se poate face doar din interiorul rețelei ULBS sau prin autentificare prin contul MyAccount

Raportul Comisiei programe de studii si asigurarea calitatii

Tabel Metodologia de concurs_comisie