Convocator și Ordinea de zi – ședința Senatului 23.09.2022, vot electronic

În baza Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului ULBS, în forma modificată și completată în ședința Senatului din data de 29.10.2020, ( ca urmare a lipsei cvorumului din data de 22 septembrie 2022), ședința ordinară a Senatului ULBS, se reprogramează, cu exercitarea votului prin mijloace electronice, referitor la punctele de pe ordinea de zi anexată.

Votul electronic se va desfășura vineri, 23 septembrie 2022, între orele 8 – 15:00.

Anexe

Ordinea de zi_23.09.2022_vot electronic

Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Senatului ULBS 22.09.2022