Convocator și ordinea de zi pentru ședința ordinară a Senatului ULBS din data de 25.03.2021 ora 9:00 videoconferinta

Conform Art. 4925 alin (2) si (8) si (14) coroborat cu prevederile 5627 alin (1) si (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ULBS, se convoacă Senatul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, în ședință ordinară în data de 25 martie 2021, ora 09:00, în regim de videoconferință, pentru dezbatere și decizie privind punctele de pe Ordinea de zi din attachment.

Documentele suport vor fi încărcate pe situl Senatului ULBS și pot fi descărcate la următorul link:

Ordinea de zi _Senat _25.03.2021

Proiecte de hotarari pentru Sedinta de Senat din 25 Martie 2021