Convocator și ordinea de zi pentru ședința ordinară a Senatului din 28 octombrie 2021

Stimați membri ai Senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu,

În baza prevederilor art. 4925 alin. (1), (2), (8) și (12), coroborat cu prevederile 5627 alin. (1), (2) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ULBS, se convoacă ședința ordinară a Senatului ULBS în data de 28 octombrie 2021 ora 10:30 în sistem de videoconferință, având următoarea Ordine de zi.

Ordinea de zi Senat_28.10.2021

Materialele support pot fi descărcate de pe site-ul ULBS, la secțiunea Senat:

Proiecte de hotarari pentru Sedinta de Senat din 28 octombrie 2021