Convocator și ordinea de zi pentru ședința ordinară a Senatului din 27 septembrie 2021

Stimați membri ai Senatului Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu,

În baza Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului ULBS, în forma modificată și completată în ședința Senatului din data de 29.10.2020, se convoacă ședința ordinară a Senatului ULBS, în data de 27 septembrie 2021, ora 09.00, în Aula Magna din Str. Lucian Blaga nr. 2, având următoarea Ordine de zi.

Anexe

Ordinea de zi_27.09.2021

Proiecte de hotarari pentru Sedinta de Senat din 27 septembrie 2021