Convocator și ordinea de zi pentru ședința ordinară a Senatului din 27 mai 2021

Stimați membri ai Senatului Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu,

Conform Art. 4925 alin. (1) și (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ULBS, se convoacă Senatul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, în ședință ordinară în data de 27 mai 2021, ora 09:00, în Aula Magna din Str. Lucian Blaga nr. 2, pentru dezbatere și decizie privind punctele de pe Ordinea de zi din attachment.

Ordinea de zi 27.05.2021

Proiecte de hotarari pentru Sedinta de Senat din 27 mai 2021