Convocator și ordinea de zi pentru ședința ordinară a Senatului din 16 decembrie 2021

Stimați membri ai Senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu,

În baza prevederilor art. 4925 alin. (1), (2), (8) și (12), coroborat cu prevederile 5627 alin. (1), (2) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ULBS, se convoacă ședința ordinară a Senatului ULBS în data de 16 decembrie 2021 ora 09:00 în sistem de videoconferință, pentru dezbatere și decizie privind punctele de pe Ordinea de zi atașată.

Ordinea de zi_16.12.2021

Documentele suport sunt publicate pe site-ul Senatului ULBS la secțiunea Senat:

Proiecte de hotarari pentru Sedinta de Senat din 16 decembrie 2021