Convocator și ordinea de zi pentru ședința ordinară a Senatului din 08 iulie 2021

Stimați membri ai Senatului ULBS,

Conform Art. 4925 alin (2) si (8) si (14)  coroborat cu prevederile 5627 alin (1) si (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ULBS, se convoacă Senatul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu,  în ședință ordinară în data de 08 iulie 2021, ora 09:00, în regim de videoconferință, pentru dezbatere și decizie privind punctele de pe Ordinea de zi.

Ordinea de zi Senat _08.07.2021

Proiecte de hotarari pentru Sedinta de Senat din 08 iulie 2021