Convocator și ordinea de zi pentru ședința ordinară a Senatului din 03 iunie 2021

Stimați membri ai Senatului ULBS,

Conform Art. 4925 alin (2) si (8) si (14)  coroborat cu prevederile 5627 alin (1) si (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ULBS, se convoacă Senatul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu,  în ședință ordinară în data de 03 iunie 2021, ora 09:00, în regim de videoconferință, pentru dezbatere și decizie privind punctele de pe Ordinea de zi din attachment.

Ordinea-de-zi-03.06.2021

Proiecte de hotarari pentru Sedinta de Senat din 03 iunie 2021