Convocator și ordinea de zi pentru ședința extraordinară a Senatului din 09 septembrie 2021

Stimați membri ai Senatului Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu,

Conform Art. 4925 alin. (1), (4) si (12) din Regulamentul de organizare și functionare a Senatului ULBS, coroborat cu art. 5627 alin. (1), (2) și (7) se convoacă Senatul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu în ședință extraordinară în data de 09 septembrie 2021, ora 9:00, care se va desfășura în sistem de videoconferință.

Ordinea de zi _Senat _09.09.2021

Proiecte de hotarari pentru Sedinta de Senat din 09 septembrie 2021