Convocator și ordinea de zi pentru Sedința extraordinară a Senatului cu exercitarea votului prin mijloace electronice din 08 octombrie 2021

Stimați membri ai Senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu,
În baza prevederilor Art. 4925 alin (1) si (4) si (12) coroborat cu prevederile 5627 alin (1), (2) și
(5) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ULBS, în forma modificată și completată
în ședința Senatului din data de 29.10.2020,
Se convoacă ședința extraordinară a Senatului ULBS cu exercitarea votului prin mijloace
electronice referitor la ordinea de zi de mai jos.
Votul electronic se va desfășura în data de 08 octombrie 2021, începând cu ora 09:30.
Termenul limită: 08 octombrie 2021, ora 18:00.

Anexe

Ordinea de zi_08.10.2021

HCA_38_07.10.2021

Anexa 1_Addendum Plan de Masuri