CONVOCATOR ȘI ORDINEA DE ZI pentru ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A SENATULUI CU EXERCITAREA VOTULUI PRIN MIJLOACE ELECTRONICE 28-29 iulie 2021

Stimați membri ai Senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu,

În baza prevederilor Art. 4925 alin (2) si (8) si (14) coroborat cu prevederile 5627 alin (1) si (2) din
Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ULBS, în forma modificată și completată în ședința
Senatului din data de 29.10.2020,
Se convoacă ședința extraordinară a Senatului ULBS cu exercitarea votului prin mijloace electronice
referitor la ordinea de zi de mai jos.

Votul electronic se va desfășura în perioada 28-29 iulie 2021, începând cu ora 08:00.
Termenul limită: 29 iulie 2021, ora 12:00.

Ordinea de zi:
1. Validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcției de director al Departamentului IDIFR,
candidatul desemnat câștigător fiind domnul conf. univ. dr. Mârza Ștefan Gheorghe Bogdan, în
forma avizată prin art. 1 din HCA_26_14.07.2021.