Convocator și Ordinea de zi a ședinței Senatului ULBS, vot electronic, 22.10.2021

Stimați membri ai Senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu,

În baza prevederilor Art. 4925 alin (1) si (4) si (12) coroborat cu prevederile 5627 alin (1), (2) și (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ULBS, în forma modificată și completată în ședința Senatului din data de 29.10.2020,

Se convoacă ședința extraordinară a Senatului ULBS cu exercitarea votului prin mijloace electronice referitor la ordinea de zi de mai jos.

Votul electronic se va desfășura în data de 22 octombrie 2021, între orele 08:00 – 15:00.

Termenul limită: 22 octombrie 2021, ora 15:00.

Ordinea de zi_22.10.2021

Anexa 1_Addendum Plan de masuri