Ședințe comisii

Ordinea de zi – Comisia cercetare, studii doctorale și internaționalizare 18.05.2022

Accesul la aceste documente se poate face doar din interiorul rețelei ULBS sau prin autentificare…
INFORMAȚII

Convocare și Ordinea de zi – Comisia privind programele de studii și asigurarea calității 23.03.2022

Ordinea de zi 23.03.2022 2022_ Raport Rector - Final
INFORMAȚII

Convocare și Ordinea de zi – Comisia activități studențești și relații cu comunitatea 23.03.2022

Ordinea de zi_23.03.2022 PO-ULBS-CSIS-01 - Derularea serviciilor de consiliere PO-ULBS-CSIS-02 - Derularea activităților de voluntariat…
INFORMAȚII

Convocare și Ordinea de zi – Comisia patrimoniu și dezvoltare organizațională 23.03.2022

Ordinea de zi 23.03.2022 1_Raport privind executia bugetului de venituri si cheltuieli 2021 2_Nota de…
INFORMAȚII

Convocare și Ordinea de zi – Comisia cercetare, studii doctorale și internaționalizare 19.01.2022

Stimați membri ai Comisiei cercetare, studii doctorale și internaționalizare, Conform Art. 4925 alin (5) din…
INFORMAȚII

Convocare și Ordinea de zi – Comisia patrimoniu și dezvoltare organizațională 19.01.2022

Stimați membri ai Comisiei patrimoniu și dezvoltare organizațională, Conform Art. 4925 alin (5) din Regulamentul…
INFORMAȚII