Ședințe comisii

Ordinea de zi – Comisia cercetare, studii doctorale si internationalizare 28.09.2022

Accesul la aceste documente se poate face doar din interiorul rețelei ULBS sau prin autentificare…
INFORMAȚII

Ordinea de zi – Comisia privind programele de studii și asigurarea calității 14.09.2022

Accesul la aceste documente se poate face doar din interiorul rețelei ULBS sau prin autentificare…
INFORMAȚII

Convocare și Ordinea de zi – Comisia patrimoniu și dezvoltare organizațională 13.07.2022

Stimați membri ai Comisiei  patrimoniu și dezvoltare organizațională, Conform Art. 4925 alin (5) din Regulamentul…
INFORMAȚII

Convocare și Ordinea de zi – Comisia activități studențești și relații cu comunitatea 13.07.2022

Stimați membri ai Comisiei  activități studențești și relații cu comunitatea, Conform Art. 4925 alin (5)…
INFORMAȚII

Ordinea de zi – Comisia privind programele de studii și asigurarea calității 18.05.2022

Accesul la aceste documente se poate face doar din interiorul rețelei ULBS sau prin autentificare…
INFORMAȚII

Ordinea de zi – Comisia patrimoniu și dezvoltare organizațională 18.05.2022

Accesul la aceste documente se poate face doar din interiorul rețelei ULBS sau prin autentificare…
INFORMAȚII