Convocare ședința Senatului 29 septembrie 2022, ora 9:00

Stimați membri ai Senatului Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu,

În baza Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului ULBS, în forma modificată și completată în ședința Senatului din data de 29.10.2020, se convoacă ședința ordinară a Senatului ULBS, în data de 29 septembrie 2022, la ora 9:00, în sala „prof. Grațian Ștețiu” din str. Lucian Blaga nr. 2, pentru dezbatere și decizie privind punctele de pe Ordinea de zi.

Anexe

Ordinea de zi_29.09.2022

Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Senatului ULBS 29.09.2022