CONVOCARE – Sedinta ordinara a Senatului 30 septembrie 2019 ora 09.00

Stimați membri ai Senatului ULBS,

Conform art. 49 alin. (13) din Regulamentul de organizare si funcționare a Senatului ULBS se convoacă Senatul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu în ședință ordinară în data de 30 septembrie 2019, ora 09.00 în SALA SENATULUI din Str. Lucian Blaga nr. 2A (Cladirea Bibliotecii si a Facultatii de Medicina), pentru dezbatere și decizie privind punctele de pe Ordinea de zi– proiect, anexata.

Președintele Senatului ULBS, Prof. univ. dr. Horațiu Rusu

Anexe

Ordinea de zi_proiect_30septembrie2019

Proiecte de Hotarari pentru sedinta ordinara din 30 septembrie 2019