Convocare ședința ordinară a Senatului ULBS, 27.01.2022, ora 9:00 videoconferință

Stimați membri ai Senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu,

În baza prevederilor art. 4925 alin. (1), (2), (8) și (12), coroborat cu prevederile 5627 alin. (1), (2) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ULBS, se convoacă ședința ordinară a Senatului ULBS în data de 27 ianuarie 2022, ora 09:00, în sistem de videoconferință, pentru dezbatere și decizie privind punctele de pe Ordinea de zi atașată.

Documentele suport sunt publicate pe site-ul Senatului ULBS la secțiunea Senat.

Ordinea de zi_27.01.2022

Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Senatului ULBS 27.01.2022