Convocare ședința ordinară a Senatului ULBS, 24.11.2022, ora 9, prezență fizică

Stimați membri ai Senatului Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu,

În baza Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului ULBS, în forma modificată și completată în ședința Senatului din data de 29.10.2020, se convoacă ședința ordinară a Senatului ULBS, în data de 24 noiembrie 2022, la ora 9:00, în sala ”prof. Grațian Ștețiu” din str. Lucian Blaga nr. 2, pentru dezbatere și decizie privind punctele de pe ordinea de zi.

Ordinea de zi_24.11.2022

Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Senatului ULBS 24.11.2022