CONVOCARE – Ședința Comisiei Senatului pentru Cercetare joi, 24 mai 2018 ora 10.00

Stimați membri ai Comisiei Senatului pentru Învățământ,

Se convoacă ședința Comisiei Senatului pentru Cercetare, joi, 24 mai 2018, ora 10.00 în Sala ”Lucian Blaga” de la Rectorat pentru dezbaterea următoarelor puncte:

1. Raportul privind cuantumul și modul de cheltuire a regiei din granturile de cercetare în anul 2017, avizat la art. 10 din Hotărârea C.A. nr. 14 din 03.05.2018.

2. Procedura operațională privind reglementarea competiției interne pentru granturi individuale de cercetare științifică, creație artistică și performanță sportivă, avizată la art. 2 din Hotărârea C.A. nr. 16 din 16.05.2018.

3. Art. 9 din Hotărârea C.A. nr. 14 din 03.05.2018 cu privire la Raportul privind Competiția internă pentru granturi individuale 2015 și încheierea unui act adițional la Contractul de finanțare pentru execuție grant de cercetare.