CONVOCARE – sedinta Comisiei de cercetare științifică și studii doctorale a Senatului ULBS luni, 24 septembrie 2018 ora 09.00

Stimați membri ai Comisiei de cercetare științifică și studii doctorale a Senatului ULBS,

Se convoacă Comisia Senatului de cercetare științifică și studii doctorale luni, 24 septembrie 2018, ora 09.00 în sala ~Lucian Blaga~ de la Rectorat pentru dezbaterea urmatoarelor puncte de pe proiectul Ordinii de zi pentru ședința ordinara de Senat programata data de 27 septembrie 2018:

Art. 2, art. 3 și art. 5 din Hotărârea C.A. nr. 23 din 10.07.2018, https://www.ulbsibiu.ro/ro/universitate/publ_interne/documente/arhiva_2018/ca_2018/HCA%20nr.%2023%20din%2010.07.2018.pdf

respectiv art. 8 din Hotărârea C.A. nr. 24 din 17.07.2018 https://www.ulbsibiu.ro/ro/universitate/publ_interne/documente/arhiva_2018/ca_2018/HCA%20nr.%2024%20din%2017.07.2018.pdf

referitoare la SIEPAS.