CONVOCARE – Comisii reunite, joi 19 iulie 2018, ora 10.00

Stimați membri ai Comisiilor Senatului

Învățământ, parteneriate internaționale și evaluarea calității Socială și activități studențești

Se convoacă ședința comisiilor reunite, joi, 19 iulie 2018, ora 10.00 în Sala ”Lucian Blaga” de la Rectorat pentru dezbaterea punctelor de pe Ordinea de Zi a ședinței ordinare a Senatului ULBS din data de 26 iulie 2018 care vizează sfera de activitate a acestor comisii:

http://senat.ulbsibiu.ro/activitate/proiecte-de-hotarari-pentru-sedinta-ordinara-din-26-iulie-2018/

http://senat.ulbsibiu.ro/amendamente/index.php/app/vizualizare

http://senat.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/Calendarul-ordinea-de-zi-pentru-%C8%99edin%C8%9Bele-ordinare-de-Senat-%C8%99i-Comisiile-permanente-ale-Senatului-pentru-perioada-martie-%E2%80%93-septembrie-2018.pdf

 

Extras din PV sedintei Comisiei Senatului ULBS Administrativa patrimoniu si strategii din 19 iulie 2018

Extras PV sedinta Comisiilor reunite Sociala si Invatamant 19 iulie 2018